Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Bystřice pod Lopeníkem


Vlajka Bystřice pod Lopeníkem       Znak Bystřice pod Lopeníkem

 

Bystřice pod Lopeníkem

 

Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
Telefon: 572 646 721
E-mail: obec@bystricepl.cz
ID datové schránky: sitbmgy
www.bystricepodlopenikem.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Bystřice pod Lopeníkem

Vlajka obce Bystřice pod Lopeníkem

Právo užívat vlajku obci Bystřice pod Lopeníkem udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 62
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, červený, modrý a bílý, v poměru 1:3:1. V modrém pruhu žlutý dravý pták s červenou zbrojí a žlutým jazykem stojící na bílé šavli hrotem k žerdi s červeným jílcem a žlutou záštitou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Bystřice pod Lopeníkem

Právo užívat znak obci Bystřice pod Lopeníkem udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.6.2000.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 62
Popis znaku: V modrém štítě zlatý dravý pták s červenou zbrojí a zlatým jazykem, obklopený třemi stříbrnými šavlemi s červenými jílci a zlatými záštitami.

 

Základní údaje obce Bystřice pod Lopeníkem

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592111
IČ: 00290874
DIČ: CZ00290874
Status: obec

Nadmořská výška: 365 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 58' 29" s.š., 17° 45' 51" v.d.
Rozloha: 1343 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1405

Části obce: Bystřice pod Lopeníkem
PSČ a pošta: 687 55 Bystřice pod Lopeníkem

 

Z historie obce Bystřice pod Lopeníkem

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1405.

 

Přírodní zajímavosti na území obce Bystřice pod Lopeníkem

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Remízy u Bánova, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového)
Valy-Bučník, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Bystřice pod Lopeníkem, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bystřice pod Lopeníkem

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/bystrice-pod-lopenikem/">Bystřice pod Lopeníkem</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/bystrice-pod-lopenikem/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.