Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Březová


Vlajka Březová       Znak Březová

 

Březová

 

Obecní úřad Březová, Březová 390, 687 67 Březová u Uherského Brodu
Telefon: 572 695 728
E-mail: obec@obecbrezova.cz
ID datové schránky: zqbbfaf
www.obecbrezova.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Březová

Vlajka obce Březová

Právo užívat vlajku obci Březová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, modrý se žlutou lilií, žlutý se zelenou břízou s bílo–černým kmenem a modrý se žlutým tlapatým patriarším křížem, v poměru 2:3:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Březová

Právo užívat znak obci Březová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis znaku: V modrém štítě zlatý hrot, v něm na zeleném trojvrší bříza přirozené barvy, hrot je provázen vpravo lilií, vlevo patriarším křížem, obojí zlaté.

 

Základní údaje obce Březová

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592099
IČ: 00290858
DIČ: CZ00290858
Status: obec

Nadmořská výška: 433 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 55' 32" s.š., 17° 44' 24" v.d.
Rozloha: 1377 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1492 (1351?)

Části obce: Březová
PSČ a pošta: 687 67 Březová u Uherského Brodu

 

Z historie obce Březová

První zmínky o obci pochází z roku 1492. Našly se zmínky o cestě vedoucí z Uher přes Brzezowů. Od té doby se název této osady měnil z Brzezowé přes Bržezovú až k dnešní Březové.

 

Památky a zajímavosti obce Březová

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, kulturní památka, Březová
Venkovská usedlost č.p. 306, kulturní památka, Březová

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Březová

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Březová - Kalábová, evropsky významná lokalita (lokalita hlízovce Leoselova, vrkoče útlého)
Březová - Studený vrch, evropsky významná lokalita (lokalita vrkoče útlého, vrkoče bažinného)
Cestiska, přírodní památka (opuštěné pastviny s jalovcem a vzácnými rostlinnými druhy)
Dubiny, přírodní památka (významná orchidejová louka)
Kalábová, přírodní památka (mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Březová, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Březová

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/brezova/">Březová</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/brezova/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.