Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Březová


Vlajka Březová       Znak Březová

 

Březová

 

Obecní úřad Březová, Březová 390, 687 67 Březová u Uherského Brodu
Telefon: 572 695 728
E-mail: obec@obecbrezova.cz
ID datové schránky: zqbbfaf
www.obecbrezova.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Březová

Vlajka obce Březová

Právo užívat vlajku obci Březová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, modrý se žlutou lilií, žlutý se zelenou břízou s bílo–černým kmenem a modrý se žlutým tlapatým patriarším křížem, v poměru 2:3:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Březová

Právo užívat znak obci Březová udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 22.11.2001.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 97
Popis znaku: V modrém štítě zlatý hrot, v něm na zeleném trojvrší bříza přirozené barvy, hrot je provázen vpravo lilií, vlevo patriarším křížem, obojí zlaté.

 

Základní údaje obce Březová

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592099
IČ: 00290858
DIČ: CZ00290858
Status: obec

Nadmořská výška: 433 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 55' 32" s.š., 17° 44' 24" v.d.
Rozloha: 1377 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1492 (1351?)

Části obce: Březová
PSČ a pošta: 687 67 Březová u Uherského Brodu

 

Z historie obce Březová

První zmínky o obci pochází z roku 1492. Našly se zmínky o cestě vedoucí z Uher přes Brzezowů. Od té doby se název této osady měnil z Brzezowé přes Bržezovú až k dnešní Březové.

 

Památky a zajímavosti obce Březová

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, kulturní památka, Březová
Venkovská usedlost č.p. 306, kulturní památka, Březová

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Březová

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Březová - Kalábová, evropsky významná lokalita (lokalita hlízovce Leoselova, vrkoče útlého)
Březová - Studený vrch, evropsky významná lokalita (lokalita vrkoče útlého, vrkoče bažinného)
Cestiska, přírodní památka (opuštěné pastviny s jalovcem a vzácnými rostlinnými druhy)
Dubiny, přírodní památka (významná orchidejová louka)
Kalábová, přírodní památka (mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Březová, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Březová

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/brezova/">Březová</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/brezova/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.