Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Boršice


Vlajka Boršice       Znak Boršice

 

Boršice

 

Obecní úřad Boršice, Na Návsi 7, 687 09 Boršice u Buchlovic
Telefon: 572 501 121
E-mail: ou@borsice.cz, podatelna@borsice.cz
ID datové schránky: mafb2ay
www.borsice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Boršice

Vlajka obce Boršice

Právo užívat vlajku obci Boršice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 12.1.1996.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 85
Popis vlajky: Bílý list se žlutým vinným listem v modrém kruhovém poli o průměru 2/3 šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Boršice

Právo užívat znak obci Boršice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 12.1.1996.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 85
Popis znaku: V modrém štítě dvě stříbrné dolů obrácené odvrácené vinohradnické nože provázené po stranách dvěma zlatými vinnými hrozny a dole zlatým vinným listem.

 

Základní údaje obce Boršice

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592064
IČ: 00290823
DIČ: CZ00290823
Status: obec

Nadmořská výška: 212 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 03' 45" s.š., 17° 21' 03" v.d.
Rozloha: 980 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1202

Části obce: Boršice
PSČ a pošta: 687 09 Boršice u Buchlovic

 

O obci Boršice

Obec Boršice se nachází na západ od okresního města Uherské Hradiště, na úpatí Chřibů. Rozkládá se v nadmořské výšce 211 m na katastrální výměře 979 ha a má 2225 obyvatel.

Dominantou obce je kostel sv. Václava. Svou polohou a přírodními podmínkami jsou Boršice předurčeny pro pěstování vinné révy a výrobu vína. Obec je vyhlášená "Koštem vína", který se koná každý rok na velikonoční neděli v sále kulturního domu a jsou zde vystavovány vzorky vín v počtu okolo jeden tisíc.

Boršice patří k obcím, kde se lidé věnují podnikání. Na 200 občanů má živnostenské oprávnění na různé druhy činností. Působí zde osm větších firem, které zaměstnávají převážně místní občany. V obci se nachází zdravotní středisko, lékárna, pošta, obchody s širokým sortimentem, základní a mateřská škola a domov pokojného stáří. Vesnice má obecní vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod a je plynofikována. Pod obecní úřad patří i matrika a stavební úřad. V plánu vedení obce je další výstavba rodinných domků a rozšíření tzv. podnikatelského areálu pro vznik dalších pracovních příležitostí pro místní občany.

Boršice udržují bohaté lidové tradice. Folklorní soubor Pentla ve spolupráci s obecním úřadem a mládeží celé obce pořádá každou třetí neděli v měsíci říjnu Slovácké hody s právem. V kulturním domě se tradičně koná hodová zábava, na které hraje domácí dechová hudba Boršičanka. Z Boršic se dají podnikat pěší i cyklistické výlety do blízkých Chřibů, na Buchlov a Barborku nebo na zámek se zahradou v Buchlovicích. K rekreaci láká také nově zrekonstruované lázeňské a rekreační středisko na Smraďavce.

Historie Boršic
První písemná zmínka o Boršicích je z roku 1220. Dokumentem, v němž se o Boršicích mluví, je listina olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220 určená velehradskému klášteru. Biskup v ní potvrzuje darování desátků ze všech vesnic a dalšího majetku, který klášter vlastní nebo bude v budoucnu vlastnit. Mezi 21 výslovně jmenovanými vesnicemi jsou uvedeny i Boršice (Borsiz).

Z výčtu vesnic zmíněné listiny však nevyplývá nic bližšího o starších osudech obce. Tento otazník nám poodhaluje falsum z poloviny 13. století (dříve mylně kladené k roku 1202), podle nějž Boršice koupil markrabě Vladislav za 50 hřiven stříbra od rytíře Přibyslava a daroval je klášteru. Znamená to, že vesnice existovala nejpozději na konci 12. století a byla zřejmě kolonizačního založení.

Význam Boršic byl před husitskými válkami potvrzen vznikem farnosti a kostela. Po přepadení Velehradu husity z Uherského Ostrohu 12. ledna 1421 byl jimi boršický kostel na zpáteční cestě vyloupen a vojsko zabilo i faráře, který se ukrýval ve vinohradech na "Hradové". Tento útok byl jen nepatrnou předzvěstí toho, co následovalo v 17. století za tureckých válek. Ves byla několikrát vypálena a zdevastované usedlosti bylo možné jen ztěží udržovat. Obdobně jako na dalších panstvích docházelo ke sbíhání poddaných a značné migraci obyvatel.

Vesnice byla později postupně obnovena přílivem nových lidí, jejichž počet během jednoho století stoupl na 907 osob.

Tak jako další obce na klášterním majetku byly i Boršice známy svým vinařstvím. Tradice vinařství se dostala i do znamení na obecní pečeti. V roce 1820 dosáhly Boršice počtu 237 domů (jejich číslování bylo zavedeno za Josefa II.) Po správních reformách roku 1850 byly Boršice začleněny do politického a soudního okresu Uherské Hradiště.

První kroniku obce Boršice začal psát řídící učitel Josef Smýkal, psal ji od roku 1925 až do 30. listopadu 1940, kde jeho zápisy končí. Po osvobození v roce 1945 byl pověřen funkcí kronikáře Šimon Marášek, který po roce své činnosti zemřel a žádné zápisy se u něj nenalezly. V roce 1949 byl radou MNV ustanoven kronikářem Kliment Veverka. Devítiletá mezera hodně ztížila jeho práci, ale svou pečlivostí a díky pomoci občanů se mu podařilo dát kroniku dohromady. Kronikářem byl až do roku 1966, kdy mu nemoc zabránila pokračovat v práci. V kronikářské práci poté pokračovali další občané. Byli to Jan Fiala, který psal zápisky za rok 1967. Rok 1968 zachytil Josef Šeda a rok 1969 zapsal učitel Osvald Cifr. Paní Cyrilka Heliová je autorkou kronik obce z let 1970 až 2003. Od roku 1970 je ke kronikám vedena také fotodokumentace a jiné dokumenty, které se týkají života v obci. V roce 2004 začala kroniku psát Petra Víchová, která ji píše dodnes a její zápisy jsou již také v elektronické podobě.

Texty převzaty z www.borsice.cz

 

Památky a zajímavosti obce Boršice

Kostel sv. Václava, kulturní památka, Boršice
Ukřižování na hřbitově, kulturní památka, Boršice
Kříž, Nad obořisky, kulturní památka, Boršice
Krucifix, kulturní památka, Boršice
Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Boršice
Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Boršice
Fara č.p. 191, kulturní památka, Boršice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Boršice

Lípy u sv. Jána, památné stromy (Na okraji účelové komunikace vedle kříže z r. 1733, cca 1,5 km severozápadně od obce Stříbrnice, na rozhraní katastru Boršice u Buchlovic a katastru Stříbrnice; obvod kmenů: 228 cm, 239 cm, 372 cm)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Boršice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Boršice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/borsice/">Boršice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/borsice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.