Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Boršice u Blatnice


Vlajka Boršice u Blatnice       Znak Boršice u Blatnice

 

Boršice u Blatnice

 

Obecní úřad Boršice u Blatnice, Boršice u Blatnice 157, 687 63 Boršice u Blatnice
Telefon: 572 582 712
E-mail: borsice.blatnice@seznam.cz
ID datové schránky: 2eebfdr
www.borsiceublatnice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Boršice u Blatnice

Vlajka obce Boršice u Blatnice

Právo užívat vlajku obci Boršice u Blatnice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 31.1.2002.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 98
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, žlutý a modrý, v poměru 5:8:5. Ve žlutém pruhu červená merka hrotem k hornímu okraji s půlměsícem cípy dolů a vodorovně přeložená břevnem se dvěma odvrácenými půloblouky přes okraje. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Boršice u Blatnice

Právo užívat znak obci Boršice u Blatnice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 31.1.2002.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 98
Popis znaku: V modro-zlatě polceném štítě vpravo zlatá věž s kvádrovaným soklem, jedním oknem a cimbuřím, vlevo červená merka tvořená klesajícím půlměsícem se vztyčenou střelou přeloženou zúženým břevnem se dvěma odvrácenými půloblouky přes okraje.

 

Základní údaje obce Boršice u Blatnice

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592056
IČ: 00290815
Status: obec

Nadmořská výška: 298 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 55' 56" s.š., 17° 34' 33" v.d.
Rozloha: 1161 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1283

Části obce: Boršice u Blatnice
PSČ a pošta: 687 63 Boršice u Blatnice

 

Z historie obce Boršice u Blatnice

Boršice jsou poprvé připomínány v roce 1283. Jejich název souvisí s Boršem z Rýzmburka.

 

Památky a zajímavosti obce Boršice u Blatnice

Kostel sv. Kateřiny, kulturní památka, Boršice u Blatnice
Boží muka, kulturní památka, Boršice u Blatnice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Boršice u Blatnice

Nádavky, přírodní památka (bohatý výskyt vzácných teplomilných druhů rostlin a především ochrana jediného výskytu lnu žlutého na okrese Uherské Hradiště mimo CHKO Bílé Karpaty)
Babí hora, evropsky významná lokalita (eurosibiřské stepní doubravy, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin až podhůří)
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Boršice u Blatnice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Boršice u Blatnice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/borsice-u-blatnice/">Boršice u Blatnice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/borsice-u-blatnice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.