Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Bánov


Vlajka Bánov       Znak Bánov

 

Bánov

 

Obecní úřad Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov u Uherského Brodu
Telefon: 572 646 121, 572 646 122
E-mail: ou@obec-banov.cz, podatelna@obec-banov.cz
ID datové schránky: v6fbfkw
www.banov.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Bánov

Vlajka obce Bánov

Právo užívat vlajku obci Bánov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 51
Popis vlajky: List tvoří žerďová část o šířce jedné třetiny délky listu rozdělená na osm vodorovných pruhů střídavě červených a bílých a červená vlající část s bílým, k vlajícímu okraji vykračujícím kohoutem se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Bánov

Právo užívat znak obci Bánov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 51
Popis znaku: V červeném štítě se stříbrným lemem posázeným červenými růžemi stříbrný, na zeleném návrší doleva vykračující kohout se zlatou zbrojí (lalok i hřeben rovněž zlatý).

 

Základní údaje obce Bánov

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592021
IČ: 00290785
DIČ: CZ00290785
Status: obec

Nadmořská výška: 287 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 59' 17" s.š., 17° 43' 03" v.d.
Rozloha: 1625 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1091

Části obce: Bánov
PSČ a pošta: 687 54 Bánov u Uherského Brodu

 

Z historie obce Bánov

První písemnou zprávu o tom můžeme číst v Kosmově kronice české. Po sporech českého panovníka Vratislava se synem Břetislavem, odchází Břetislav do Uher ke strýci Ladislavovi a ten početné družině vykazuje za sídlo právě Bánov. V roce 1091 a v roce následujícím je tedy Bánov a blízké okolí sídlem budoucího českého panovníka.

 

Památky a zajímavosti obce Bánov

Kostel sv. Martina, kulturní památka, Bánov
Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Bánov
Socha sv. Jana Nepomuckého, u č.p. 134, kulturní památka, Bánov
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 73, kulturní památka, Bánov
Zemědělský dvůr č.p. 97, kulturní památka, Bánov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Bánov

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Březová - Kalábová, evropsky významná lokalita (lokalita hlízovce Leoselova, vrkoče útlého)
Remízy u Bánova, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového)
Údolí Bánovského potoka, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového, kuňky žlutobřiché)
Valy-Bučník, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)
Hrádek, přírodní památka (zachování největšího a charakteristického projevu třetihorní vulkanické aktivity v této oblasti)
Kalábová, přírodní památka (mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin)
Skalky, přírodní památka (jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti flyšových Karpat na území Moravy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Bánov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bánov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/banov/">Bánov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/banov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.