Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Uherské Hradiště » Bánov


Vlajka Bánov       Znak Bánov

 

Bánov

 

Obecní úřad Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov u Uherského Brodu
Telefon: 572 646 121, 572 646 122
E-mail: ou@obec-banov.cz, podatelna@obec-banov.cz
ID datové schránky: v6fbfkw
www.banov.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Symbolika obce Bánov

Vlajka obce Bánov

Právo užívat vlajku obci Bánov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.  Obci bylo uděleno také právo užívat znak.
Číslo rozhodnutí: 51
Popis vlajky: List tvoří žerďová část o šířce jedné třetiny délky listu rozdělená na osm vodorovných pruhů střídavě červených a bílých a červená vlající část s bílým, k vlajícímu okraji vykračujícím kohoutem se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Bánov

Právo užívat znak obci Bánov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 4.6.1998.  Obci bylo uděleno také právo užívat vlajku.
Číslo rozhodnutí: 51
Popis znaku: V červeném štítě se stříbrným lemem posázeným červenými růžemi stříbrný, na zeleném návrší doleva vykračující kohout se zlatou zbrojí (lalok i hřeben rovněž zlatý).

 

Základní údaje obce Bánov

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 592021
IČ: 00290785
DIČ: CZ00290785
Status: obec

Nadmořská výška: 287 m n.m.
Zeměpisná poloha: 48° 59' 17" s.š., 17° 43' 03" v.d.
Rozloha: 1625 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1091

Části obce: Bánov
PSČ a pošta: 687 54 Bánov u Uherského Brodu

 

Z historie obce Bánov

První písemnou zprávu o tom můžeme číst v Kosmově kronice české. Po sporech českého panovníka Vratislava se synem Břetislavem, odchází Břetislav do Uher ke strýci Ladislavovi a ten početné družině vykazuje za sídlo právě Bánov. V roce 1091 a v roce následujícím je tedy Bánov a blízké okolí sídlem budoucího českého panovníka.

 

Památky a zajímavosti obce Bánov

Kostel sv. Martina, kulturní památka, Bánov
Socha sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Bánov
Socha sv. Jana Nepomuckého, u č.p. 134, kulturní památka, Bánov
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 73, kulturní památka, Bánov
Zemědělský dvůr č.p. 97, kulturní památka, Bánov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Bánov

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)
Březová - Kalábová, evropsky významná lokalita (lokalita hlízovce Leoselova, vrkoče útlého)
Remízy u Bánova, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového)
Údolí Bánovského potoka, evropsky významná lokalita (lokalita bourovce trnkového, kuňky žlutobřiché)
Valy-Bučník, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum)
Hrádek, přírodní památka (zachování největšího a charakteristického projevu třetihorní vulkanické aktivity v této oblasti)
Kalábová, přírodní památka (mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin)
Skalky, přírodní památka (jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti flyšových Karpat na území Moravy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Bánov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bánov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/banov/">Bánov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-uherske-hradiste/banov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.