Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Kroměříž » Rajnochovice


Vlajka Rajnochovice       Znak Rajnochovice

 

Rajnochovice

 

Obecní úřad Rajnochovice, Rajnochovice 144, 768 71 Rajnochovice
Telefon: 573 391 263
E-mail: obec@rajnochovice.cz
ID datové schránky: gx5bbtq
www.rajnochovice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Rajnochovice

Vlajka obce Rajnochovice

Právo užívat vlajku obci Rajnochovice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.5.2011.
Číslo rozhodnutí: 16
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, vlnitý bílý a zvlněný červený, v poměru 7 : 4 : 9. Vlnitý pruh má jeden vrchol a dvě prohlubně. V modrém pruhu žlutá osmicípá hvězda provázená v žerďové a vlající části pruhu přivrácenými sněženkami. Uprostřed červeného pruhu bílé zkřížené sekery-valašky na žlutých topůrkách. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak obce Rajnochovice

Právo užívat znak obci Rajnochovice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.5.2011.
Číslo rozhodnutí: 16
Popis znaku: Modro-červeně stříbrným vlnitým břevnem dělený štít, nahoře zlatá osmihrotá hvězda provázená dvěma přivrácenými sněženkami přirozené barvy, dole zkřížené stříbrné sekery-valašky na zlatých topůrkách.

 

Základní údaje obce Rajnochovice

Kraj: Zlínský
Okres: Kroměříž
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bystřice pod Hostýnem
Obec s rozšířenou působností: Bystřice pod Hostýnem
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 588920
IČ: 00287661
DIČ: CZ00287661
Status: obec

Nadmořská výška: 420 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 24' 47" s.š., 17° 48' 47" v.d.
Rozloha: 4145 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1721

Části obce: Rajnochovice
PSČ a pošta: 768 71 Rajnochovice

 

Z historie obce Rajnochovice

Roku 1640 se narodil bača Mikuláš Rajnoch, který sloužil na kelčské biskupském panství. Po jeho smrti vydává olomoucký biskup hrabě Schrattenbach svolení, že jeho synové (6) si mohou na panských pozemcích nedaleko kostela postavit každý svůj domek a na vymezeném pozemku hospodařit. 8. květen 1721 (datum, kdy dostali synové Mikuláše Rajnocha svolení se usídlit) je pokládán za datum založení Rajnochovic.

 

Památky a zajímavosti obce Rajnochovice

Kostel sv. Anny, kulturní památka, Rajnochovice
Sousoší Piety na hřbitově, kulturní památka, Rajnochovice
Fara č.p. 12, kulturní památka, Rajnochovice
Socha sv. Jana Nepomuckého u fary, kulturní památka, Rajnochovice
Vodní kanál - klauza k plavení dříví na říčce Juhyni u silnice na Tesák, kulturní památka, Rajnochovice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Rajnochovice

Vřesoviště Bílová, přírodní památka (ojedinělé vřesoviště v Hostýnských vrších)
Bernátka, přírodní památka (smíšený les s hojným výskytem řeřišnice trojlisté)
Čerňava, přírodní rezervace (zbytek karpatské jedlobučiny)
Sochová, přírodní rezervace (ekosystém horské květnaté jedlobučiny a svahového suťového lesa; druhová skladba a genová rozmanitost přiroz. les. porostu s jilmem horským; geolog. útvar - magurský pískovec a slepenec karpatského flyše, pseudokrasové jevy)
Tesák, přírodní rezervace (zbytek staré jedlobučiny s převahou jedle)
Farní lipová alej v Rajnochovicích, památné stromy (v obci u příjezdové komunikace ke kostelu Narození Panny Marie a sv. Anny)
Hostýnské vrchy, ptačí oblast (populace strakapouda bělohřbetého, lejska malého a jejich biotopy)
Hostýnské vrchy, evropsky významná lokalita (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, a Asperulo-Fagetum, lokalita čolka karpatského, střevlíka hrbolatého)
Kelčský Javorník, přírodní rezervace (zbytek přirozeného smíšeného lesa)
Jedle pod Čerňavou, památný strom (součást lesního porostu; ve svahu cca 10 m vlevo od lesní cesty z Tesáku do Rajchovic a cca 200 m od Theodorova pramene směrem k Rajnochovicím)
Smrk pod Sochovou, památný strom (na severní hranici přírodní rezervace Sochová)
Skalka-Polomsko, přírodní památka (travnatá stráň s teplomilnou květenou)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Rajnochovice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Rajnochovice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-kromeriz/rajnochovice/">Rajnochovice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-kromeriz/rajnochovice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.