Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Základní údaje Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Rozloha: 1963,8884 ha
Kód lokality: CZ0211011
Nadmořská výška: 203 - 272 metrů nad mořem
Kraj: Středočeský a Královéhradecký
Souřadnice: 50.155556N, 15.327222E
Zeměpisná délka: E 15°19'38''
Zeměpisná šířka: N 50°9'20''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 531/2004 Sb.

Žehuňský rybník - Obora Kněžičky je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Choťovice, Kněžičky, Končice, Lovčice u Nového Bydžova, Opočnice, Žehuň

 

Místopis Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Ptačí oblast se nachází ve středních Čechách nedaleko města Poděbrady v Ovčárské pahorkatině při východním okraji Nymburské kotliny. Je tvořeno rozlehlým mělkým Žehuňským rybníkem na řece Cidlině s několika ostrůvky a rozsáhlými rákosovými porosty, sousedící Žehuňskou oborou a Dlouhopolským rybníkem. V blízkosti Žehuňského rybníku leží podmáčené louky. Na oboru s dubohabrovým lesem, která se nachází na terase Cidliny, navazují stepní stráně se suchomilnou vegetací.

Národní přírodní rezervace jsou zde celkem dvě: NPR Žehuňský rybník a NPR Žehuňská obora. V oblasti se nachází také Přírodní památka Bludy.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

 

Další druhy zastoupené v ptačí oblasti

Bukač velký (Botaurus stellaris)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa polní (Anser fabalis)
Husa velká (Anser anser)
Chřástal malý (Porzana parva)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Lyska černá (Fulica atra)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaetus albicilla)
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Potáplice malá (Gavia stellata)
Potáplice severní (Gavia arctica)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rybák bahenní (Chlidonias hybridus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák velkozobý (Sterna caspia)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Volavka bílá (Egretta alba)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz