Ptačí oblast Východní Krušné hory

Základní údaje Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Rozloha: 16367,7047 ha
Kód lokality: CZ0421005
Nadmořská výška: 368 - 955 metrů nad mořem
Kraj: Ústecký
Souřadnice: 50.700556N, 13.685278E
Zeměpisná délka: E 13°41'7''
Zeměpisná šířka: N 50°42'2''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 28/2005 Sb.

Východní Krušné hory jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Cínovec, Český Jiřetín, Dlouhá Louka, Dubí u Teplic, Fláje, Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Horní Krupka, Klíny I, Klíny II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Krupka, Libouchec, Loučná u Lomu, Mackov, Meziboří u Litvínova, Mikulov v Krušných horách, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Moldava, Nakléřov, Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy, Petrovice u Chabařovic, Telnice, Tisá, Unčín u Krupky, Větrov u Krásného Lesa

 

Místopis Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Východní Krušné hory se nacházejí v severozápadních Čechách na hranicích s Německem. Spadají do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy a jsou tvořeny Flájskou hornatinou. Téměř dvě třetiny plochy ptačí oblasti jsou dnes pokryty lesy. Další jsou plochy rašelinišť, luk a pastvin, bývalá pole a mrazové kotliny. Do oblasti spadá i Flájská přehrada, která je zásobárnou pitné vody. Existují tu rozsáhlé neobydlené oblasti.

Přírodní rezervace jsou zde celkem tři: PR Černá louka, PR Černý rybník a PR Grünwaldské vřesoviště. jJe zde Mokřad mezinárodního významu Krušnohorská rašeliniště.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop.

 

Další druhy zastoupené v ptačí oblasti

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Holub doupňák (Columba oenas)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Chřástal polní (Crex crex)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Krkavec velký (Corpus corax)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Moták pilich (Circus cyaneus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Sluka lesní (Scolopax rusticola)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz