Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko

Základní údaje Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Rozloha: 9575,6056 ha
Kód lokality: CZ0621027
Nadmořská výška: 146 - 168 metrů nad mořem
Kraj: Jihomoravský
Souřadnice: 48.721944N, 16.999167E
Zeměpisná délka: E 16°59'57''
Zeměpisná šířka: N 48°43'19''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 26/2005 Sb.

Soutok – Tvrdonicko je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Břeclav, Hodonín, Kostice, Lanžhot, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice, Týnec na Moravě

 

Místopis Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko leží v Dolnomoravském úvalu na jižní Moravě na soutoku řek Morava a Dyje. Geomorfologicky náleží do podcelku Dyjsko-moravská niva jako část Dolnomoravského úvalu. Území je tvořeno meandry obou řek a jejich přítoků, mrtvými rameny, umělými zavodňovacími kanály, mokřady, místy s nízkými přesypy s travinobylinnými společenstvy a s vlhkými loukami. Velké části území jsou pravidelně zaplavovány.

Ptačí oblast je součástí Biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava. V území se nacházejí dvě národní přírodní rezervace: NPR Ranšpurk a NPR Cahnov-Soutok, dále dvě přírodní rezervace: PR Skařiny a PR
Stibůrkovská jezera. Mokřady dolního toku Dyje jsou vedeny jako mokřad mezinárodního významu.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Raroh velký (Falco cherrug)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Další druhy zastoupené v ptačí oblasti

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehule říční (Riparia riparia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Datel černý (Dryocopus martius)
Holub doupňák (Columba oenas)
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa polní (Anser fabalis)
Husa velká (Anser anser)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal malý (Porzana parva)
Chřástal nejmenší (Porzana pusilla)
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Kalous pustovka (Asio flammeus)
Konipas luční (Motacilla flava)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták pilich (Circus cyaneus)
Orel královský (Aquila heliaca) - jediné hnízdiště v ČR
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz