Ptačí oblast Řežabinec

Základní údaje Ptačí oblasti Řežabinec

Rozloha: 111,0114 ha
Kód lokality: CZ0311035
Nadmořská výška: 371 - 374 metrů nad mořem
Kraj: Jihočeský
Souřadnice: 49.253056N, 14.090000E
Zeměpisná délka: E 14°5'24''
Zeměpisná šířka: N 49°15'11''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 535/2005 Sb.

Řežabinec je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byl také vyhlášen ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Řežabinec

Lhota u Kestřan, Putim, Ražice

 

Místopis Ptačí oblasti Řežabinec

Řežabinec se nachází v jižních Čechách nedaleko města Písek poblíž řeky Otavy. Ptačí oblast Řežabinec je totožná s Národní přírodní rezervací Řežabinec, Řežabinecké tůně, která existuje již více než šedesát let. Tato ptačí oblast je relativně malá, ale bohatá na ptačí druhy. Rybník je poměrně mělký, hloubka je zhruba metr, s širokým porostem rákosu a ostřice. Na východní straně rybníka jsou tůně po těžbě písku.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Řežabinec

Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace husy velké (Anser anser) a její tahové shromaždiště. Od července do října, je zde kolem 1000, někdy i přes 2000 hus.

 

Další v oblasti zastoupené druhy

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal malý (Porzana parva)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Kopřivek obecných (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus, Larus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Volavka červená (Ardea purpurea)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz