Ptačí oblast Poodří

Základní údaje Ptačí oblasti Poodří

Rozloha: 8042,5882 ha
Kód lokality: CZ0811020
Nadmořská výška: 214 - 308 metrů nad mořem
Kraj: Moravskoslezský
Souřadnice: 49.687500N, 18.044722E
Zeměpisná délka: E 18°2'41''
Zeměpisná šířka: N 49°41'15''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 25/2005 Sb.

Poodří je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Poodří

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou

 

Místopis Ptačí oblasti Poodří

Ptačí oblast leží v severovýchodní části České republiky na severní Moravě kolem řeky Odry mezi městy Jeseník nad Odrou a Ostravou. Ptačí oblast je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO Poodří), s níž má téměř celou společnou hranici a také Ramsarské úmluvy o mokřadech. V oblasti je několik menších zvláště chráněných území, jako je národní přírodní rezervace Polanská niva, tři přírodní rezervace: PR Polanský les, PR Kotvice, PR Koryta a dvě přírodní památky: PP Pusté nivy a PP Meandry Staré Odry. Hlavní část ptačí oblasti se skládá z meandrů řeky Odra a jejích přítoků a říčních ramen obklopených lužními lesy a loukami, přírodními mokřady a také systémem více než 50 rybníků v pěti rybničních soustavách.

Geomorfologicky území náleží k provincii Západní Karpaty, v podcelku Oderská brána, spadajícího do celku Moravské brány.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Poodří

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Kopřivka obecná (Anas strepera)

 

Další významně zastoupené druhy

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola, Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Břehule říční (Riparia riparia)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal polní (Crex crex)
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Konipas luční (Motacilla flava)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák velký (Aythya ferina)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz