Ptačí oblast Pálava

Klentnická skála

Gig_4200395 © Fotodoma.cz
Pálava a Klentnická skála, CHKO Pálava, okres Břeclav, Jihomoravský kraj

 

Základní údaje Ptačí oblasti Pálava

Rozloha: 8539,3852 ha
Kód lokality: CZ0621029
Nadmořská výška: 164 - 548 metrů nad mořem
Kraj: Jihomoravský
Souřadnice: 48.831389N, 16.670278E
Zeměpisná délka: E 16°40'13''
Zeměpisná šířka: N 48°49'53''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 682/2005 Sb.

Pálava je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byla také vyhlášena ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Pálava

Bavory, Bulhary, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Mikulov na Moravě, Milovice u Mikulova, Nové Mlýny, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná, Sedlec u Mikulova

 

Místopis Ptačí oblasti Pálava

Silně zkrasovělé území s vápencovými bradly leží na jižní Moravě v blízkosti hranic s Rakouskem. Ptačí oblast je totožná s CHKO Pálava. Geomorfologicky oblast spadá do okrsku Pavlovské vrchy jako část podcelku Mikulovská vrchovina. Najdeme zde dubohabřiny, teplomilné doubravy, lesostep, drnové a skalní stepi. Do území zasahuje i lužní les obklopující NPR Křivé jezero v údolí Dyje. Na území jsou čtyři národní přírodní rezervace. NPR Děvín – Kotel – Soutěska, NPR Křivé jezero, NPR Slanisko u Nesytu a NPR Tabulová. Šest přírodních rezervací: PR Liščí vrch, PR Milovická stráň, PR Růžový vrch a Sirotčí hrádek, PR Svatý kopeček, PR Šibeničník, PR Turold a čtyři přírodní památky: PP Annenský vrch, PP Kienberg, PP Kočičí kámen, PP Růžový kopec. Ptačí oblast je součástí Biosférické rezervace Dolní Morava.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Pálava

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Lejsek bělokrkého (Ficedula albicollis)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Ťuhýk obecného (Lanius collurio)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)

 

Další významně zastoupené druhy

Dudek chocholatý (Upupa epops)
Husa velká (Anser anser)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Zedníček skalní (Tichodroma muraria)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz