Ptačí oblast Orlické Záhoří

Základní údaje Ptačí oblasti Orlické Záhoří

Rozloha: 903,9400 ha
Kód lokality: CZ0521015
Nadmořská výška: 650 - 852 metrů nad mořem
Kraj: Královéhradecký
Souřadnice: 50.286667N, 16.460556E
Zeměpisná délka: E 16°27'38''
Zeměpisná šířka: N 50°17'12''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 532/2004 Sb.

Orlické Záhoří je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Orlické Záhoří

Bedřichovka, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří, Trčkov

 

Místopis Ptačí oblasti Orlické Záhoří

Ptačí oblast je široké údolí Divoké Orlice sklánějící se k severu a je součástí Orlických hor. Nachází se v severovýchodních Čechách na hranicích s Polskem. Území tvoří okrsek Orlickozáhorská brázda jako součást podcelku Deštěnská hornatina a celku Orlické hory. Většinu území zabírají louky a pastviny a lesy se objevují pouze na hranicích oblasti, což je v rámci CHKO Orlické hory celkem výjimečné.

V oblasti se nacházejí Přírodní rezervace Bedřichovka a Přírodní rezervace Trčkovská louka.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Orlické Záhoří

Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop, mokré a prameništní louky.

 

Další významně zastoupené druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čečetka zimní (Acanthis flammea, Carduelis flammea)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz