Ptačí oblast Novohradské hory

Základní údaje Ptačí oblasti Novohradské hory

Rozloha: 9052,5068 ha
Kód lokality: CZ0311039
Nadmořská výška: 685 – 1060 metrů nad mořem
Kraj: Jihočeský
Souřadnice: 48.651944N, 14.678611E
Zeměpisná délka: E 14°40'43''
Zeměpisná šířka: N 48°39'7''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 602/2004 Sb.

Novohradské hory jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Novohradské hory

Bělá u Malont, Benešov nad Černou, Dolní Příbraní, Hojná Voda, Lužnice u Pohorské Vsi, Pivonice u Pohorské Vsi, Pohoří na Šumavě, Rapotice u Malont, Staré Hutě u Horní Stropnice, Velký Jindřichov

 

Místopis Ptačí oblasti Novohradské hory

Ptačí oblast leží v jižních Čechách na hranicích s Rakouskem. Novohradské hory jsou navrženy stát se chráněnou krajinnou oblastí (CHKO), nyní je to přírodní park. Území tvoří geomorfologické celky Novohradské hory s nejvyšším vrcholem Kamenec a Novohradské podhůří s nejvyšším vrcholem Vysokou.

Ptačí oblast zahrnuje národní přírodní rezervaci Žofínský prales, který je jedním z nejstarších v Evropě, národní přírodní památku Hojná voda a dalších šest přírodních památek. PP Myslivna, PP Pohořské rašeliniště, PP Prameniště Pohořského potoka, PP Stodůlecký vrch, PP Ulrichov a PP U tří můstků. Oblast tvoří většinou lesní porosty, převážně smrkový les s ostrůvky bučin a jedlobučin, nachází se zde i rašeliniště, prameniště a staré rybníky z 18. století.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Novohradské hory

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) - jedna z nejbohatších lokalit výskytu v ČR
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

 

Další významně zastoupené druhy

Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Holub doupňák (Columba oenas)
Chřástal polní (Crex crex) - lokality Pohoří, Příbrání a Rapotice
Kos horský (Turdus torquatus)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz