Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

Základní údaje Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Rozloha: 9318,6627 ha
Kód lokality: CZ0711018
Nadmořská výška: 212 - 344 metrů nad mořem
Kraj: Olomoucký
Souřadnice: 49.698056, 17.104722
Zeměpisná délka: E 17°6'17''
Zeměpisná šířka: N 49°41'53''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 23/2005 Sb.

Litovelské Pomoraví je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Benkov u Střelic, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka nad Moravou, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, Králová, Křelov, Lhota nad Moravou, Litovel, Měník, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Nasobůrky, Palonín, Pňovice, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Sobáčov, Stavenice, Střeň, Štěpánov u Olomouce, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-Město, Víska u Litovle

 

Místopis Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Tato ptačí oblast se nachází na střední Moravě v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (CHKO) v severní části Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Hornomoravský úval patří do podsoustavy Vněkarpatských sníženin, provincie Západní Karpaty. Mohelnická brázda je součástí jesenické podsoustavy v rámci provincie České vysočiny. Středem území protéká řeka Morava v přirozeném a prakticky nezměněném stavu s mnoha přítoky, rameny, tůněmi a meandry, které jsou obklopeny lužními lesy. V oblasti žije mnoho ohrožených druhů zvířat a rostlin, které jsou chráněny ve 27 speciálně chráněných maloplošných územích. Záplavová část Litovelského Pomoraví je součástí Ramsarské úmluvy o mokřadech.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

 

Další významně zastoupené druhy

Břehule říční (Riparia riparia)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopos martius)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) - velký ostrov v PR Chomoutovské jezero
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz