Ptačí oblast Libavá

Základní údaje Ptačí oblasti Libavá

Rozloha: 32723,8217 ha
Kód lokality: CZ0711019
Nadmořská výška: 264 - 722 metrů nad mořem
Kraj: Olomoucký
Souřadnice: 49.663056N, 17.547222E
Zeměpisná délka: E 17°32'50''
Zeměpisná šířka: N 49°39'47''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 533/2004 Sb.

Libavá je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byla také vyhlášena ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Libavá

Vojenský újezd Libavá

 

Místopis Ptačí oblasti Libavá

Ptačí oblasti Libavá je zcela jedinečná oblast na severní Moravě, která se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Oblast je z větší části porostlá souvislými lesními celky s rozlehlými bezlesými plochami s travinnou a bylinnou vegetací s příměsí keřů a náletových dřevin. Vzhledem k přítomnosti armády má celá oblast velmi specifické přírodní podmínky. Díky tomu, že toto rozsáhlé území nebylo více než šedesá let obývané, má neznečištěné prostředí a velmi dobře zachované přírodní podmínky pro mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů. Jediným městem je Město Libavá, které je sídlem správy vojenského újezdu. Je zachován hydrologický systém, spousta mokřadů a původní vodní toky.

Území náleží geomorfologicky do Nízkého Jeseníku s podcelky Domašovská vrchovina a Oderské vrchy. Nejvyšší vrchol je Fidlův kopec.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Libavá

Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop. Obývá především bezlesé plochy. Vyskytuje se také v místech s porosty stromů kolem zrušených usedlostí.

 

Další významně zastoupené druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - mokřady na dopadových plochách
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp černý (Ciconia nigra)- hnízdění většího počtu párů
Datel černý (Dryocopus martius)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Orel křiklavý (Aquila pomarina)
Orel mořský (Haliaetus albicilla)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz