Ptačí oblast Labské pískovce

Základní údaje Ptačí oblasti Labské pískovce

Rozloha: 35487,1800 ha
Kód lokality: CZ0421006
Nadmořská výška: 103 - 730 metrů nad mořem
Kraj: Ústecký
Souřadnice: 50.878056N, 14.268056E
Zeměpisná délka: E 14°16'5''
Zeměpisná šířka: N 50°52'41''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 683/2004 Sb

Labské pískovce jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Labské pískovce

Arnoltice, Bělá u Děčína, Brložec, Brtníky, Bynov, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dolní Chřibská, Dolní Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Žleb, Doubice, Horní Oldřichov, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov u Děčína, Chřibská, Janov u Hřenska, Janská, Jetřichovice u Děčína, Jílové u Děčína, Kámen, Kamenická Nová Víska, Kamenická Stráň, Kopec, Krásná Lípa, Krásný Buk, Kunratice u České Kamenice, Kyjov u Krásné Lípy, Labská Stráň, Libouchec, Líska, Loubí u Děčína, Ludvíkovice, Markvartice u Děčína, Martiněves u Děčína, Maxičky, Mezná u Hřenska, Mikulášovice, Modrá u Děčína, Nová Chřibská, Nová Oleška, Ostrov u Tisé, Panský, Petrovice u Chabařovic, Podmokly, Prostřední Žleb, Růžová, Rybniště, Rynartice, Sněžník, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Staré Křečany, Studánka u Rumburku, Studený u Kunratic, Tisá, Veselé, Vilémov u Šluknova, Vlčí Hora, Všemily, Vysoká Lípa, Zahrady

 

Místopis Ptačí oblasti Labské pískovce

Lesnatá ptačí oblast se soutěskami a kaňony, skalními věžemi, masivy a městy leží na severozápadě Čech podél státní hranice s Německem. Prolíná se s NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Geomorfologicky náleží do celku Děčínské vrchoviny, rozdělené tokem Labe.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Labské pískovce

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Datel černý (Dryocopus martius)
Chřástal polní (Crex crex)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
- jako hnízdiště skalní útvary
Výr velký (Bubo bubo) - jako hnízdiště skalní útvary

 

Další významně zastoupené druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čečetka zimní (Carduelis flammea)
Holub doupňák (Columba oenas)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Krkavec velký (Corvus corax)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Morčák velký (Mergus merganser)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz