Ptačí oblast Jizerské hory

Základní údaje Ptačí oblasti Jizerské hory

Rozloha: 11671,6796 ha
Kód lokality: CZ0511008
Nadmořská výška: 358 - 1103 metrů nad mořem
Kraj: Liberecký
Souřadnice: 50.838333N, 15.222222E
Zeměpisná délka: E 15°13'20''
Zeměpisná šířka: N 50°50'18''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 605/2004 Sb

Jizerské hory jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Jizerské hory

Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Bílý Potok pod Smrkem, Desná III, Frýdlant, Hejnice, Jizerka, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Lázně Libverda, Oldřichov v Hájích, Raspenava

 

Místopis Ptačí oblasti Jizerské hory

Ptačí oblast leží na severu Čech uprostřed CHKO Jizerské hory a zahrnuje náhorní plošinu s mělkými údolími a severní svahy Jizerských hor. Jizerské hory patří do Krkonošsko-jesenické soustavy. Severní svahy jsou pokryty smíšenými a listnatými lesy s převahou buku, v rezervacích se dochovaly zbytky starých smrčin. Nacházejí se zde mnohá horská rašeliniště - vrchoviště.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Jizerské hory

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Sýc rousný (Aegolius funereus) - rozšířil se díky vyvěšování budek
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
- odlesněné vrcholové partie Jizerských hor

 

Další významně zastoupené druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čečetka zimní (Carduelis flammea)
Datel černý (Dryocopus martius)
Holub doupňák (Columba oenas)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Jeřáb popelavý (Grus grus)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Linduška luční (Anthus pratensis)
Moták pilich (Circus cyaneus)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz