Ptačí oblast Jaroslavické rybníky

Základní údaje Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky (Jaroslavice Ponds)

Rozloha: 357,0437 ha
Kód lokality: CZ0621031
Nadmořská výška: 188 - 191 metrů nad mořem
Kraj: South Moravian Region
Souřadnice: 48.770278N, 16.228889E
Zeměpisná délka: E 16°13'44''
Zeměpisná šířka: N 48°46'13''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 603/2004 Sb

Jaroslavické rybníky jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky

Hrádek u Znojma, Jaroslavice, Křídlůvky, Oleksovičky

 

Místopis Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky

Rovinaté území tvořené rybníky různé velikosti a hloubky, s různým způsobem využití, s různým rozsahem porostů a meandrujícím tokem Dyje leží na jižní Moravě v Dyjsko-svratecké nivě u obce Jaroslavice. K oblasti patří i úzký úsek lužního lesa podél Dyje. Geomorfologicky patří do Jaroslavické pahorkatiny, která je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky

Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace a biotop druhu:
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)- jedna ze čtyř kolonií kvakošů v ČR na podlouhlém ostrůvku v nejzápadnějším výběžku Horního rybníka. Hnízda jsou postavena v bezech ve výšce kolem 4 metrů.

 

Další významně zastoupené druhy

Bukač velký (Botaurus stellaris)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Čírka modrá (Anas querquedula)
Čírka obecná (Anas crecca)
Datel černý (Dryocopus martius)
Husa velká (Anser anser)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Volavka bílá (Egretta alba)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz