Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko

Základní údaje Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko

Rozloha: 1411,7779 ha
Kód lokality: CZ0621026
Nadmořská výška: 177 - 322 metrů nad mořem
Kraj: Jihomoravský
Souřadnice: 48.931944N, 16.935833E
Zeměpisná délka: E 16°56'9''
Zeměpisná šířka: N 48°55'55''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 604/2004 Sb.

Hovoransko - Čejkovicko je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a bylo také vyhlášeno ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko

Čejč, Čejkovice, Hovorany, Kobylí na Moravě, Mutěnice, Vrbice u Velkých Pavlovic

 

Místopis Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko

Ptačí oblast plná polí, sadů a vinohradů leží na jižní Moravě v Kyjovské pahorkatině. Z Mutěnické pahorkatiny do oblasti zasahuje Čejčská kotlina a Šardická pahorkatina. Terén je většinou plochý s řadou vyvýšenin. Lesní okraje, cesty a vodoteče i některá políčka a vinohrady jsou lemovány keři a kromě ve stromořadích rostoucích i osamělých ovocných stromů jsou zde i další místa s rozptýlenou zelení. 

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - pásy keřů podél vodotečí a úvozových cest a další rozptýlená zeleň
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) - záhumenkové trati se starými ovocnými stromy v okolí obcí Čejkovice a Hovorany, upřednostňuje ořešáky a vysokokmenné jabloně a třešně
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) - jediné početnější hnízdiště v ČR

 

Další významně zastoupené druhy

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Břehule říční (Riparia riparia)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Strnad luční (Miliaria calandra)
Vlha pestrá (Merops apiaster)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz