Ptačí oblast Hostýnské vrchy

Základní údaje Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

Rozloha: 5176,9520 ha
Kód lokality: CZ0721024
Nadmořská výška: 384 - 863 metrů nad mořem
Kraj: Zlínský
Souřadnice: 49.375556N, 17.761667E
Zeměpisná délka: E 17°45'42''
Zeměpisná šířka: N 49°22'32''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 22/2005 Sb

Hostýnské vrchy jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

Držková, Hošťálková, Chvalčov, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Podhradní Lhota, Příkazy u Osíčka, Rajnochovice, Rusava

 

Místopis Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

Ptačí oblast leží ve východní části Moravy v nejvyšších partiích západní části Hostýnských vrchů. Geomorfologicky území spadá do okrsku Rusavská hornatina patřící do podcelku Hostýnské vrchy. Jde o plochou hornatinu se zaoblenými hřbety a s řadou hluboce zaříznutých údolí. Nejvyšší bod je Kelčský Javorník. Lesy jsou převážně jehličnaté monokultury, méně pak bukové monokultury. Původní bukové a jedlobukové porosty s bohatým bylinným patrem se zachovaly jen v přírodních rezervacích. Na některých místech v podhůří Hostýnských vrchů se zachovaly zbytky původních lučních porostů s bohatou karpatskou květenou a s rozptýlenou zelení.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) - zbytky původních bukových a jedlobukových porostů pralesovitého charakteru

Lejsek malý (Ficedula parva) - obývá horské lesy s převahou buků

 

Další významně zastoupené druhy

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Holub doupňák (Columba oenas)
Chřástal polní (Crex crex)
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Krkavec velký (Corvus corax)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz