Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší

Základní údaje Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší

Rozloha: 3100,8670 ha
Kód lokality: CZ0811021
Nadmořská výška: 194 - 254 metrů nad mořem
Kraj: Moravskoslezský
Souřadnice: 49.899167N, 18.324167E
Zeměpisná délka: E 18°19'27''
Zeměpisná šířka: N 49°53'57''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 165/2007 Sb.

Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byla také vyhlášena ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší

Dětmarovice, Dolní Lutyně, Heřmanice, Horní Lutyně, Hrušov, Koblov, Kopytov, Koukolná, Nový Bohumín, Petrovice u Karviné, Poruba u Orlové, Pudlov, Rychvald, Skřečoň, Staré Město u Karviné, Starý Bohumín, Šilheřovice, Věřňovice, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína, Závada nad Olší

 

Místopis Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší

Ptačí oblast leží v rovinatém území severovýchodní části Moravskoslezského kraje na hranici s Polskem kolem řek Odra a Olše. Obě řeky mají místy zachovány přirozeně meandrující tok, občas se štěrkovými a písčitými náplavy a jsou lemovány většinou měkkým luhem. K oblasti patří též soustava Karvinských rybníků a rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Kolem větších rybníků v oblasti Heřmanic a Záblatí jsou rozsáhlé porosty rákosin. Geomorfologicky území patří pod Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, podsoustavy Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, okrsku Ostravská niva, od východu zasahuje do území okrsek Karvinská plošina, od západu okrsek Antošovické roviny.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - největší populace v ČR
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
- jediné pravidelné hnízdiště ve Slezsku

 

Další významně zastoupené druhy

Břehule říční (Riparia riparia)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Morčák velký (Mergus merganser) - Odra a Olše jsou jediným pravidelným hnízdištěm v ČR
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz