Ptačí oblast Doupovské hory

Základní údaje Ptačí oblasti Doupovské hory

Rozloha: 63116,7237 ha
Kód lokality: CZ0411002
Nadmořská výška: 278 - 932 metrů nad mořem
Kraj: Karlovarský, Ústecký
Souřadnice: 50.256389N, 13.126389E
Zeměpisná délka: E 13°7'35''
Zeměpisná šířka: N 50°15'23''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 688/2004 Sb.

Doupovské hory jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Doupovské hory

Andělská Hora, Boč, Bochov, Bor u Karlových Var, Bražec u Bochova, Bražec u Hradiště, Budov, Bystřice u Hroznětína, Černýš, Čichalov, Damice, Dětaň, Dobřenec, Dolní Záhoří, Doupov u Hradiště, Drahovice, Dvérce, Háj u Vintířova, Hájek u Ostrova, Herstošice, Horní Tašovice, Horní Záhoří, Hřivínov, Chmelištná, Jakubov, Jeřeň, Kadaň, Kadaňský Rohozec, Karlovy Vary, Kfely u Ostrova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Knínice u Žlutic, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Korunní, Kostrčany, Kotvina, Krásný Dvůr, Krásný Les, Krupice, Květnová, Kyselka, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Libkovice, Luka u Verušiček, Malý Hrzín, Maroltov, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Mořičov, Nahořečice, Nepomyšl, Nová Kyselka, Nová Ves u Podbořan, Nová Víska u Ostrova, Okounov, Olšová Vrata, Oslovice, Ostrov nad Ohří, Osvinov, Pastviny, Peklo, Pětipsy, Podbořanský Rohozec, Pokutice, Pulovice, Radonice u Kadaně, Radošov u Kyselky, Radošov u Hradiště, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Sedlec u Radonic, Sedlečko u Karlových Var, Skřipová, Skytaly, Smilov nad Ohří, Srní u Boče, Stráň, Stráž nad Ohří, Stružná, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Šemnice, Štoutov, Těšetice u Bochova, Tureč u Hradiště, Týniště, Úhošť, Úhošťany, Vahaneč, Valeč v Čechách, Velichov, Veliká Ves, Velká Lesná, Velký Hlavákov, Verušičky, Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojkovice nad Ohří, Vojnín, Vrbice u Valče, Vrbička, Všeborovice, Záhoří u Verušiček, Zásada u Kadaně, Žalmanov, Žďár u Hradiště

 

Místopis Ptačí oblasti Doupovské hory

Ptačí oblast leží v západních Čechách a shoduje se s geomorfologickým celkem Doupovské hory s nejvyšším vrchem Hradiště. Téměř celá oblast se nachází na východním břehu řeky Ohře. Horský celek Doupovských hor vznikl z třetihorního stratovulkánu. Povrch je rozbrázděn údolími mnoha potoků. Na severu a západě najdeme strmé svahy se skalními výstupky, které vznikly erozivním působením řeky Ohře. Část území je využívána jako vojenský výcvikový prostor. Geomorfologicky se Doupovské hory dělí na tři části: Hradišťskou hornatinu, Jehličenskou hornatinu a Rohozeckou vrchovinu.

Část území je využívána jako vojenský výcvikový prostor. Vegetační kryt tvoří především bukové porosty s pestrým bylinným patrem. Na mnoha zdejších suťových polích rostou lesy. V centrální části vznikly na původních zemědělských plochách bylinné louky s porosty keřů. Z rybníků u obvodu území je největší rybník Sedlec, který je zároveň významná ornitologická lokalita.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Doupovské hory

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:
Čáp černý (Ciconia nigra)
Datel černý (Dryocopus martius)
Chřástal polní (Crex crex)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)

 

Další významně zastoupené druhy

Doupovské hory jsou hnízdištěm 148 ptačích druhů. Mimo jiné zde hnízdí:
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Konipas luční (Motacilla flava)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Linduška úhorní (Anthus campestris)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Strnad luční (Miliaria calandra),
Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
Sýc rousný (Aegolius funereus)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Protahují zde:
Orel křiklavý (Aquila pomarina)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Orlovec říční (Pandion haliaeetus)
Volavka bílá (Egretta alba)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz