Ptačí oblast Dehtář

Základní údaje Ptačí oblasti Dehtář

Rozloha: 351,9500 ha
Kód lokality: CZ0311038
Nadmořská výška: 401 - 424 metrů nad mořem
Kraj: Jihočeský
Souřadnice: 49.003611N, 14.291111E
Zeměpisná délka: E 14°17'28''
Zeměpisná šířka: N 49°0'13''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 406/2009 Sb.

Dehtář je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byl také vyhlášen ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Dehtář

Čakov u Českých Budějovic, Dehtáře u Českých Budějovic, Radošovice u Českých Budějovic, Záboří u Českých Budějovic, Žabovřesky u Českých Budějovic

 

Místopis Ptačí oblasti Dehtář

Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje a samotný rybník Dehtář je jeden z největších rybníků Českobudějovické pánve.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Dehtář

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a biotopy druhů:

Rybák obecný (Sterna hirundo) - hnízdí na dvou ostrůvcích

Husa velká (Anser anser)- rybník je tradičním letním shromaždištěm s kulminací v první polovině srpna

 

Další významně zastoupené druhy

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Čírka obecná (Anas crecca) - na podzim
Husa běločelá (Anser albifrons)
Husa polní (Anser fabalis)
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Lžičák pestrý (Anas clypeata)
Moták lužní (Circus pygargus)
Moták pilich (Circus cyaneus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - léto a podzim
Orlovec říční (Pandion haliaetus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Racek chechtavý (Larus ridibundus) - hnízdí na dvou ostrůvcích
Rybák černý (Chlidomias nigra)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
Volavka bílá (Egretta alba) - léto a podzim
Volavka popelavá (Ardea cinerea) - kolonie v porostu dubů a borovic na jižním poloostrově rybníka
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz