Ptačí oblast Českobudějovické rybníky

Základní údaje Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

Rozloha: 6362,0800 ha
Kód lokality: CZ0311037
Nadmořská výška: 374 - 425 metrů nad mořem
Kraj: Jihočeský
Souřadnice: 49.049167N, 14.290833E
Zeměpisná délka: E 14°17'27''
Zeměpisná šířka: N 49°2'57''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 405/2009 Sb.

Českobudějovické rybníky jsou Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

Bavorovice, Břehov, Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, České Budějovice 2, České Vrbné, Češnovice, Dasný, Dívčice, Haklovy Dvory, Hluboká nad Vltavou, Jaronice, Křenovice u Dubného, Lékařova Lhota, Mahouš, Malé Chrášťany, Munice, Mydlovary u Dívčic, Nákří, Němčice u Netolic, Olešník, Pašice, Pištín, Plástovice, Sedlec u Českých Budějovic, Tupesy, Vlhlavy, Zliv u Českých Budějovic

 

Místopis Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje v rovinatém území jižní a střední části Českobudějovické pánve. Území je tvořeno mnoha rybníky (asi 50). Největším rybníkem ptačího území je Bezdrev, dalšími většími pak Volešek, Blatec, Vlhavský a Vrbenský rybník. Na ně místy navazují mokřady s rákosinami, bažinnými olšinami nebo s podmáčenými loukami. Zbývající plochu představuje především zemědělská půda, hlavně pole a louky. Na hrázích mnoha rybníků jsou dubová stromořadí.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace a životní biotopy druhů:
Husa velká (Anser anser) - v první polovině srpna až 2500 ks
Kopřivka obecná (Anas strepera) - na menších, mělkých, dobře zarostlých rybnících
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)- centrum výskytu druhu v ČR. Na Zlivském rybníku, na poloostrově Starohaklovského rybníka, na ostrůvcích Zbudovského rybníka.
Rybák obecný (Sterna hirundo) - v několika koloniích na nezarostlých ostrůvcích na rybnících Bezdrevu a Vyšatovu a na Dasenském a Dominu
Slavík modráček (Luscinia svecica) - v rákosinách rybníků

 

Další významně zastoupené druhy

Břehouš černoocasý (Limosa limosa) - vlhké louky v okolí rybníků
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - Vrbenské rybníky
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Čírka obecná (Anas crecca) - podzimní tah
Hohol severní (Bucephala clangula)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Koliha velká (Numenius arquata) - podzim
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) - pravidelně hnízdí na Zlivském rybníku a na ostrůvku rybníka Velké Nákří
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Anas clypeata) - podzimní tah
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - živí se zpravidla uhynulými rybami
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) - Vrbenské rybníky
Racek chechtavý (Larus ridibundus) - nejpočetnější kolonie je na rybníku Domin v PR Vrbenské rybníky
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) - vlhké louky v okolí rybníků
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) - pravidelně hnízdí na Zlivském rybníku
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz