Ptačí oblast Boletice

Základní údaje Ptačí oblasti Boletice

Rozloha: 23565,2157 ha
Kód lokality: CZ0311040
Nadmořská výška: 540 - 1225 metrů nad mořem
Kraj: South Bohemian Region
Souřadnice: 48.859167N, 14.091944E
Zeměpisná délka: E 14°5'31''
Zeměpisná šířka: N 48°51'33''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 19/2005 Sb.

Boletice jsou částí Významného ptačího území Šumava vyhlášeného v rámci BirdLife International a byly také vyhlášeny ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Významné ptačí území Šumava v sobě zahrnuje dvě ptačí oblasti. Ptačí oblast Šumavu a Ptačí oblast Boletice.

 

Katastrální území Ptačí oblasti Boletice

Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Horní Sněžná, Jablonec u Českého Krumlova, Koryto, Křenov u Kájova, Křišťanov, Maňávka u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Spálenec, Střemily, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Volary, Zbytiny

 

Místopis Ptačí oblasti Boletice

Ptačí oblast Boletice je zcela jedinečná oblast v jižních Čechách, která se nachází částečně ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a částečně v CHKO Šumava. Území patří do celku Českokrumlovské vrchoviny, do podcelku Boletická vrchovina. Území je z větší části pokryto lesy, ale tvoří jej také pestré spektrum různých jiných biotopů. Významné jsou především holé výcvikové plochy.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Boletice

Území bylo zřízeno především k ochraně ptačí populace pěti druhů:
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Chřástal polní (Crex crex)
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia, Tetrastes bonasia)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Skřivan lesní (Lullula arborea)

 

Další významně zastoupené druhy

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Kos horský (Turdus torquatus)
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz