Ptačí oblast Bohdanečský rybník

Základní údaje Ptačí oblasti Bohdanečský rybník

Rozloha: 306,7493 ha
Kód lokality: CZ0531012
Nadmořská výška: 220 metrů nad mořem
Kraj: Pardubický kraj
Souřadnice: 50.095278N, 15.681111E
Zeměpisná délka: E 15°40'52''
Zeměpisná šířka: N 50°5'43''
Vyhlašovací předpis: nařízení vlády 608/2004 Sb.

Bohdanečský rybník je Významným ptačím územím vyhlášeným v rámci BirdLife International a byl také vyhlášen ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000.

 

Místopis Ptačí oblasti Bohdanečský rybník

Ptačí oblast Bohdanečský rybník se nachází v Pardubickém kraji ve východních Čechách v katastrálním území města Lázně Bohdaneč a skládá se především z pěti rybníků - Bohdanečský rybník (národní přírodní rezervace), rybník Matka a Zábranské rybníky. Další vodní plochu tvoří na východním okraji ptačí oblasti tok Opatovického kanálu, který napájí rybníky. Zbývající plochy jsou tvořeny převážně mokřady s pobřežními rákosinami a ostřicovými porosty, kosenými loukami a porosty olšin.

Na Polákově poloostrově byla vybudována pozorovatelna pro sledování ptáků. Přístup je zprvu po lesní cestě za závorou a poté chodníkem podél lesa a loukou.

 

Předmět ochrany Ptačí oblasti Bohdanečský rybník

V ptačí oblasti Bohdanečský rybník je speciálně chráněn pouze jeden ptačí druh:
Chřástal kropenatý (Porzana porzana).

 

Další významně zastoupené druhy

Území je důležitou tahovou zastávku, shromaždištěm, zimovištěm a také hnízdištěm mnoha druhů ptáků. Bylo zde pozorováno již přes 200 ptačích druhů.

Mezi významné hnízdiče patří:
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

Nejvýznamnějšími přezimujícími druhy jsou:
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Moták pilich (Circus cyaneus)

V létě se v ptačí oblasti shromažďuje až 300 labutí velkých (Cygnus olor), na podzim kolem 2000 vodních ptáků, především kachny divoké (Anas platyrhynchos) a čírky obecné (Anas crecca).

 

Vymezení ptačí oblasti (mapa pracuje pouze v některých prohlížečích)

 
 

Doporučujeme: Svatební oznámení a Snubní prsteny

www.Fotodoma.cz