Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Schmidtbergerovo

Jabloň Schmidtbergerovo

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Schmidtbergerovo

Zrání
 
Doba sklizně: polovina října
Konzumní zralost: prosinec (v polovině)
Skladovatelnost: do konce dubna
Zařazení:  
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  je dobrý opylovač
  dlouhověký strom
  jabloň velmi odolná mrazu
  nenáročná a skromná jabloň i pro vyšší, chladnější a vlhčí polohy
  nevadne, nemoučnatí a nehnije
  dobrá vhodnost k přepravě
   
Hlavní nedostatky  
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladce nakyslá, kořeněná, s aroma po víně
Hodnocení chuti: průměrná až výborná
Vůně dužniny: po víně
Konzistence dužniny: měkká, jemná, křehká
Šťavnatost dužniny: šťavnatá
Barva dužniny: světle žlutá
Tloušťka a pevnost slupky: jemná
Povrch slupky: hladký, pololesklý až lesklý, trochu mastný, nepatrně voní
Barva slupky: zelená, později žlutozelená až žlutá, na slunci krycí světle až karmínově červené pruhování a tečkování
Velikost plodu: nestejnoměrná, malá až střední
Tvar plodu: kulovitý až ploše kulovitý, jindy ve tvaru komolého kužele, oble žebernatý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha: libovolná, jen sucho nesnáší
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: libovolná, vlhká i suchá
Charakteristika stromu: dosahuje vysokého věku, zdravý a odolný strom
Intenzita růstu: velmi bujná
Koruna: vysoká, pyramidální, řidší, později rozložitá
Plodonosný obrost: krátký
Řez: nenáročná odrůda
Pěstitelský tvar: libovolný
   
Odolnost
 
Zimní mráz: velmi odolná
Mráz v době květu:  
Strupovitost: středně odolná
Padlí: středně odolná
Rakovina:  
Vadnutí: odolná
Hnití: odolná
Otlačování plodů: odolná
Vhodnost k transportu: dobrá
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzká
Výše sklizně: střední
Pravidelnost sklizně: polopravidelná, větší a menší sklizně
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: poloraná
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači: Coxova reneta, Parména zlatá
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování: ano
Kuchyňské zpracování: ano
Konzervace:  
Sušení:  
Víno:  
Povidla:  
Moštování: ano
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Rakousko
Šlechtitel: vypěstovaná lékárníkem dr. Liegelem v Braunau am Inn v Horním Rakousku
Matečné odrůdy: semenáč
Registrace od: stará odrůda vypěstovaná kolem roku 1832
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Pomme Schmidtberger, Schmidtberger's Rote Renette, Schmidtberger's Rote Reinette, Schmitzbergova reneta, Schmidtbergerova reneta, Schmidtbergers Renette, Schmiedtbergerova reneta, Reneta Schmiedtbergrova, Reneta Schmidtbergrova, Pomme Reinette de Schmidtberger, Plankenapfel, Prasomila Schmidtbergeriana, Schmidtberger's rothe Winterreinette, Dittr. Schm. Goldrenette, Schm. rothe Winterr, Schm. rothe Reinette, Schm. rothe, Reinette rouge de Schmidtberger, Schmidtberger's rothe Reinette
   
Podrobný popis Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
  František J. Thomayer - České ovoce, Díl I.: Jablka
  Wilhelm Lauche, Deutsche Pomologie
   

 

 

Schmidtbergerovo v Thomayerově knize České ovoce

Schmidtbergerovo

Reneta Schmidtbergrova

Diel IV. 2., Luc. 2 a, Hogg. II. 1 B. **†† prosinec - duben.
______________

Původ. Jablko toto jest původu hornorakouského. Vypěstoval je okolo roku 1832 lékárník Dr. Liegel v Broumově nad Innem a dal mu jméno Svato-Florianského mnicha „Schmidtbergra“. Mnich tento byl věhlasný pomolog a autor díla „Obstbaumzucht“, 1832. Schmidtberger zmiňuje se poprvé o tomto jablku v „Beiträge“ IV., str. 108. Liegel však ve spisku svém z roku 1842 uváděje nejlepší druhy jablek, nezmiňuje se o něm, až teprve po nabytých zkušenostech v letech pozdějších ve spise „Neue Obstsorten“ II., je uvádí. Dobré vlastnosti jablka tohoto proklestily mu cestu za hranice v době velmi krátké, neboť již Leroy ve svém Dict. pom. 1873, praví, že je pěstují již od desítiletí a připisují mu výborné vlastnosti. Z toho patrno, že jest to jablko novější, které nemá historie tak záhadné, jako druhy starší u autorů, jako Diel, Knoop a j. již uvedené. R. Schmidtbergrova povstala ze semene, tak aspoň tvrdí její původce.

Literatura a synonyma. Lat. Pr. Schmidtbergeriana. Jiného českého názvu než R. Schmiedtbergrova jsme nenalezli, vyjímaje jména se zkomoleným pravopisem. Oberdieck Pom. 1852, str 204, Schmidtberger's rothe Winterreinette, Dittr. Schm. Goldrenette (též rothe) (protože řadili ji raději ku zlatým renetám). Dochnahl 1855, Schm. rothe Winterr, Luc. III. Handb. č. 505. Schm. rothe Reinette. Dr. Engelbrecht, Deutsche Apfels. č. 453. Schm. rothe R. Leroy, Dict. pom. č. 485., Pomme Schmidtberger, Schmidtb. Obstb. z. 1836, III, Schmidtb. R. Thomas G. pr. str. 351., R. rouge de Schmidtberger Lauche. D. p. c 44. Schmidtberger's rothe R., Mathieu. Nomcl. str. 128. Schmidtb. rote R.

Tvar. Naše originály pocházejí z Chlumecka. Jest to pravidelné a kulaté jablko, 60-70 mm. vysoké, a rovněž tak široké. Některé plody bývají o něco širší než vyšší (viz řez plodu na tabulce) a tu nabývá jablko tvaru ploskokulatého. Nejširší místo nalézá se o něco blíže ku stopce, kdežto ku kalichu plod se zúžuje. Ale nalezají se též plody, jichž jedna strana jest vyvinutější.

Kalich jest pootevřený, s lístky vzpřímenými, přišpičatělými a zelenavými; sedí v ploché, dosti široké prohlubině, na které lze pozorovati žebra, jež se pak na plodu úplně ztrácejí.

Stopka jest krátká a nevyčnívá nad plod. Jest dřevnatá a sedí v nepříliš hluboké a nálevkovité prohlubině. Kolem stopky nalézají se hvězdovitě uložené rzivé skvrny.

Slupka jest jemná, hladká a lesklá, na počátku zelenavé žlutá a při uzrání žlutá, na výslunní straně lehce karmínově červená a pruhovaná. Pruhy nejsou příliš znatelné, zanikají v červeni a přecházejí v tečky a skvrny. Na stinné straně ztrácí se základní červená barva, pruhy řídnou a stávají se znatelnějšími. Bělavé tečky vyskytují se také, jsou však nepatrné. Vůně jest sice poněkud patrná, ale není silná.

Dužnina jest bledě žlutá, měkká, jemná a šťavnatá, cukernatá, po víně páchnoucí a kořenná, při tom však výborná.

Jaderník jest bezosý a nepříliš otevřený. Jednotlivá pouzdra jsou pootevřená směrem k ose a na stěnách jeví se trhliny. Jádra jsou podlouhlá a světle hnědá.

Rourka kalíšková zužuje se tupě a zakončuje se úzkou, dosti hlubokou rourkou.

Uzrává v polovici prosince a udrží se do jara, aniž v té době vadne.

Strom roste bujně a jest zdravý, tvoří vysokou korunu. Byly nám sděleny případy, dle kterých se mu daří ve vlhké i v suché půdě. Dr. Reisig z Prahy ve své zprávě o sjezdu v Zhořelci zaznamenává tento druh „jako výborný“ (viz Luc. str. 490, IV.). Letorosty jsou silné, štíhlé, zejména na konci, jsou hnědé a hojně tečkované. Listy jsou značně veliké, široké, na spodu světlozelené a na povrchu temnozelené. Dřevná poupata jsou špičatá. Květy jsou malé. Hodí se pro vysokokmeny i na zákrsky a jiné umělé tvary stromů.

 

České ovoce, Díl I.: Jablka: výběr pro Království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek, František J. Thomayer, vydavatel Fr. Thomayer, Praha, 1894

t

 

 

Schmidtbergerovo v knize Deutsche Pomologie

Schmidtbergerovo

Schmidtberger's rothe Reinette.

Diel IV. 2; Luc. X. 2. a; Hogg II. 1B.
**†† prosinec - duben.

 

Původ a výskyt: Pochází od dr. Liegela z Braunau v Dolním Rakousku. Byla vypěstována ze semen a pojmenována po známém pomologovi Chorherrn Schmidtberger ze St. Florian. V roce 1874 v Trevíru na 7. setkání německých pomologů byla zařazena mezi 50 odrůd doporučených k obecnému pěstování.

Literatura a synonyma:
1. Schmidtberger's rothe Reinette (Schmidtberger, Beiträge, IV. S. 148).
2. Schmidtberger's rothe Reinette (Illustrirtes Handbuch der Obstkunde No. 505).
3. Reinette rouge de Schmidtberger (Thomas, Guide pratique, 1876, S. 126).

Plod: malý, asi 60 mm široký, 60 mm vysoký, ve tvaru komolého kužele, často ploché kulaté jablko; břicho sedí trochu pod středem, jemně se zakulacuje směrem ke stopce a poněkud směřuje ke kalichu. Jedna strana je často rozvinutější než druhá.

Kalich: otevřený; Lístky krátce špičaté, vzpřímené; Kališní prohlubeň plochá, dosti široká, obklopená několika záhyby, které téměř neznatelně přecházejí přes plod.

Stopka: většinou tenká, dřevnatá, odstávající; Prohlubeň stonku plochá, široká, paprsčitě zrezivělá.

Slupka: jemná, lesklá, zelenožlutá ze stromu, ve skladovací zralosti jasně žlutá, s kratšími nebo delšími karmínovými pruhy téměř po celém obvodu; na slunečné straně také vymyté červené a tečkované. Neexistuje žádná rez, jemné skvrny na slupce jsou sotva patrné; vůně slabá.

Dužnina: nažloutlá, jemnobuněčná, šťavnatá, křehká, s vínovou, lehce elekampanovou, kořeněnou cukrovou chutí.

Jaderník: dutý; Vějířově otevřený, obsahující velká, kulovitě oválná, hnědá, dobře tvarovaná semena s dlouhými špičatými hroty. Část dužniny ohraničená cévními svazky je vysoce cibulovitá, směrem ke stopce zaoblená, ke kalichu se mírně zužuje; kalich nálevkovitý; Vlákna vznikající na bázi.

Doba zrání a použití: stejně použitelné pro stůl i domácnost; uzrává v prosinci a bez vadnutí vydrží do konce dubna.

Charakteristika stromu: roste velmi bujně, tvoří vysokou korunu, není citlivý, dobře nese a roste v každé půdě.

Letorosty: silné, štíhlé, vlnité, nahnědlé, silně proražené; ovocné pupeny tupé kuželovité, vlnité; dřevné pupeny špičaté, vlněné; List velký, elipsovitý, slabě zubatý; řapík silný; Palisty listy úzké, kopinaté.

 

Wilhelm Lauche, Deutsche Pomologie, Aepfel, Verlag von Paul Parey, Berlin 1882-1883

Deutsche Pomologie

 

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Schmidtbergerovo osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.