Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Krátkostopka královská

Jabloň Krátkostopka královská

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Krátkostopka královská

Zrání
 
Doba sklizně: po 10. říjnu a později
Konzumní zralost: prosinec
Skladovatelnost: do března až května
Zařazení: zimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  je dobrý opylovač
  odolná mrazu
   
Hlavní nedostatky před sklizní propad plodů
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladkonavinulá, jemně okořenělá
Hodnocení chuti: velmi dobrá
Vůně dužniny:  
Konzistence dužniny: tuhá, chruplavá
Šťavnatost dužniny: šťavnatá
Barva dužniny: bělavě žlutá
Tloušťka a pevnost slupky: tuhá
Povrch slupky: někdy rzivý
Barva slupky: světle zelená, pak zlatožlutá, z větší části krytá karmínovou červení
Velikost plodu: menší až střední
Tvar plodu: sploštilý až sploštile kulovitý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: střední a vyšší s vlhčím ovzduším, chráněný před drsnými větry
Vhodná nadmořská výška: do 450 m. n. m.
Půda: dobrá, úrodná, vazká, dostatečně vlhká
Intenzita růstu: střední, později slabší
Koruna: středně velká, kulovitá, hustá
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz: odolná
Mráz v době květu:  
Strupovitost:

málo náchylná

Padlí: málo náchylná
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu: dobrá
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzký
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně: dost pravidelná
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: pozdní
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Víno: ano
Povidla: ano
Sušení: ano
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Holandsko (asi)
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda
Regionalita:  
   
Další názvy Königlicher Kurzstiel, Krátkostopké královské, Wise Apple, Kožůšek červený, Courtpendu rouge
   
Podrobný popis František Suchý - Moravské ovoce
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Krátkostopka královská (Jablko krátkostopké královské)
v knize Moravské ovoce

Krátkostopka královská

Původ a rozšíření
Plnou měrou zaslouží sobě toto jablko své pěkné jméno, a ten, kdo jemu toto jméno propůjčoval, byl si toho vědom, jakého významu tato odrůda pro zvelebení ovocnářství míti bude. Od pradávných dob se toto jablko pěstuje a šíří ve všech ovocnářských krajích, aniž by se vědělo, odkud pochází. Nech ať je vypěstoval kdokoliv, a nechť jest kdekoliv domovinou, jest lhostejno, avšak tolik se říci o něm musí, že velmi dobře doplňuje normální sortimenty všech zemí a států, pokud do nich zařaděno bylo.

Na Moravě se pěstuje také, ale jenom porůznu, a jelikož naši pěstitelé neznají vlastnosti stromu ani ovoce, zůstává nepovšimnuto i ztrácí se při sklizni mezi ovoce méně cenné anebo jako strom menšího vývinu krní a hyne předčasně mezi stromy silného vzrůstu. Kde se pěstuje neb na trhu se objevuje, tam mu říkají také „kožůšek červený“; pod jménem pravým je neznají.

Poloha
Strom prospívá hlavně v polohách středních a vyšších s ovzduším vlhčím, leč nesmí býti drsným větrům vystaven. Nejvhodnějším stanovištěm v těchto polohách jsou mírné svahy neb roviny, úžlabí a nížiny proti severním a severovýchodním větrům chráněné.

Půda
Půdu žádá dobrou, úrodnou, vazkou, dostatečně vlhkou, aniž by musela být hluboká; v lehčí a sušší půdě jest vzrůst jeho příliš zakrnělý a ovoce, které rodí, zůstává malé.

Vzrůst
Vzrůst stromu jest poněkud zakrnělý a podobá se velice vzrůstu „renety ananasové“; z mládí roste trochu silněji, ale brzy po vysazení ochabne a vyvinuje jen prostředně velkou, kulovitou, hustou korunu. Kmen i kostra korunová jsou též jen prostřední síly, ale za to jsou velice houževnatého složení, takže i silným větrům vzdorují. Letorosty vyvinuje v mládí dosti dlouhé, přiměřeně silné, hustě olistnělé, později slabé a krátké, silně vlnaté. Plodonosných větviček mívá hojnost a kdyby u některého tvaru přec se jich žádoucí množství nevyvinovalo, pak pravidelným řezem se dají lehce vypěstovati. List má malý neb prostředně velký, tmavozelený a na spodní straně světle zelený, silný, středem silně prohnutý a hustě na letorostu nasazený. Dle listu a koruny vůbec pozná se lehce tato odrůda. Ve školce roste přiměřeně a tvoří pěkné, rovné kmeny.

Stanoviště
Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, polí, k silnicím a cestám. Vyjímaje zahrady domácí, ve kterých těžko vhodné opatření provésti, měl by se tento strom vysazovati samotný a neměl by se míchati s odrůdami jinými, zejména u silnic by se toto opatření mělo dodržovat, aby nepovstala stromořadí nestejná a nesouladná. Pro úzké silnice, cesty nebo vůbec místa, která nemají být mnoho zastíněna, jest toto jablko zvlášť dobře způsobilé, jelikož má malou korunu.

Tvar stromu
Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen, jehlanec, zákrsek keřovitý a každý další tvar. Šlechtěn na svatojančeti francouzském bývá při tvarech malých, jako kordonech vodorovných, svislých a stromcích hrncových velmi vděčným.

Květ
Na jaře pučí a kvete nápadně pozdě, již jsou všechny stromy odkvetlé a on pořáde ještě stojí zde holý, až pak, když se netřeba obávati pozdních mrazů, začne kvést. Tím se vysvětluje jeho každoroční úrodnost a také způsobilost pro vyšší kraje.

Ovoce
Ovoce rodí prostřední velikosti a jen za zvlášť příznivých poměrů také velké, tvaru velice sploštilého, úhledného; vyskytují se též případy, že jest sploštile kulovité. Úhlednost bývá někdy porušena u některých plodů jednou vyšší a silnější polovinou.

Kalich
Kalich má otevřený, velký, zelenolistý a částečně vlnatý a jest v široké a hluboké prohlubince.

Stopka
Stopku má krátkou, silnou, dřevnatou, pevně na plodonoších držící; důlek stopečný jest úzký, hluboký a orezivělý.

Barva
Základní barva plodu jest světle zelená, za úplného dozrání zlatožlutá, jest však z větší části kryta karmínovou červení buď rozmytou neb nepravidelně hustě žíhanou a tečkovanou; větší neb menší červenost závisí od toho, jak mnoho plody jsou slunečnímu světlu vystaveny. Slupka jest od jemného rezivého nádechu a tečkování poněkud drsná.

Dužnina
Dužnina jest tuhá, chruplavá, šťavnatá, barvy nažloutlé a chuti sladkonavinulé a velmi jemně okořenělé. Všemi vlastnostmi dužniny jest dokázáno, že patří toto jablko mezi renety zlaté.

Dozrání a česání
Uzrává až v prosinci a držeti se dá v dobrém sklepě až do května. O co na jaře strom později kvete, o to později nutno ovoce na podzim česati; podobně jako kožené jablko zimní a podobné lehce vadnutí podléhající odrůdy by se nemělo česati před 10. říjnem, dříve očesáno vadne a dužnina houbovatí. Jednotlivě očesané uloží se do nepříliš suchého sklepa ve větších vrstvách a když uzrálo, přeloží se do vrstev menších.

Dopravovati se dá pro svoji tuhou slupku a dužninu v bečkách balené daleko. Jako snad všechny zlaté renety tak i tato má na trhu dobrý odbyt za ceny slušné; smíšena mezi jablky jinými pozbývá na trhu svého významu a měla by se sem dodávati vždy zvláště a tříděna.

Zužitkování
V domácnostech slouží za ovoce tabulové, suší se, vaří se z něho povidla, a konečně i na úpravu vína se hodí; jakmile zavadlo, pak nelze z něho víno vyráběti.

Krátkostopka královská jest jablko hospodářsky velmi cenné, pro naše poměry se velmi dobře hodící, neboť, jak z uvedeného vidno, vyhovuje snad každému pěstiteli i spotřebovateli, a proto by se měla těšiti větší pozornosti; odrůda jest to velmi vděčná a každému, kdo ji pěstuje, v plné míře náklad a námahu vynahradí a odmění.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Krátkostopka královská osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist