Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Hawthorndenské

Jabloň Hawthorndenské

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Hawthorndenské

Zrání
 
Doba sklizně: 2. polovina září
Konzumní zralost: říjen
Skladovatelnost: prosinec i déle
Zařazení: zimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  úrodnost a úhlednost jablek
  velmi skromná a nenáročná jabloň
  odolná proti chorobám
   
Hlavní nedostatky podprůměrné chuťové vlastnosti
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladkokyselá, bez okořenělosti a vůně, před úplným uzráním je odporně kyselá
Hodnocení chuti: podprůměrná
Vůně dužniny:  
Konzistence dužniny: kyprá
Šťavnatost dužniny: velmi šťavnatá
Barva dužniny: bílá až krémová
Tloušťka a pevnost slupky: jemná, slabá
Povrch slupky: lesklý a mastný
Barva slupky: zelenožlutá, později bíložlutá, růžové až červené líčko, žíhání
Velikost plodu: střední až větší
Tvar plodu: pravidelný, kulovitý nebo kulovitě zploštělý, lehce žebernatý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: dobře prospívá v krajinách horských, chladnějších, vlhčích
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: libovolná
Intenzita růstu: slabá
Koruna: menší, kulovitá, košatá
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz:  
Mráz v době květu:  
Strupovitost:  
Padlí:  
Rakovina: odolná
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu: dobrá
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti:  
Výše sklizně: bohatá
Pravidelnost sklizně:  
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení:  
Klíčivost pylu:  
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování: ano
Konzervace:  
Víno: ano
Sušení: ne, výrazně hnědne
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Skotsko vs. Anglie
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda, zveřejněna kolem roku 1780
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Apfel aus Hawthornden, Apfel von Hawthornden, Epine blanche, Hlohovské, Hawthordenské, Glogowka, Gotornden, Hagedorn Apfel, Hagedornsapfel, Hagendornsapfel, Haley, Hawley, Hawthorden, Hawthorndean, Hawthorndean Red, Hawthorndean White, Hawthornden blanc, Hawthornden Old, Hawthornden Red, Hawthornden Rouge, Hawthornden White, Hawthorndenske, Lincolnshire Pippin, Lord Kingston, Old Hawthorndean, Old Hawthornden, Pomme de Hawthornden, Red Hawthorndean, Red Hawthornden, Shoreditch White, Shoreditch Whites, Weeler's Kernel, Weisse Hawthornden Apfel, Weisser Hawthorn den Apfel, Weisser Hawthornden, Wheeler's Kernel, White, White Apple, White Hawthorndean, White Hawthornden
   
Podrobný popis František Suchý - Moravské ovoce
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Hawthorndenské (Jablko hlohovské)
v knize Moravské ovoce

Hawthorndenské

Původ a rozšíření
Skotská tato odrůda jest původu staršího, leč zůstala dlouho nepovšimnuta a až v poslední době, kdy se stále činí větší nároky na velkou úrodnost stromu, počínají se pěstitelé o ni více zajímati. Ze Skotska asi před 100 lety sobě razila cestu nejdříve do Anglie, pak dále po Evropě. Oblíbenou se stala pro svoji neobyčejnou úrodnost a úhlednost ovoce, nikoliv však pro jakost své dužniny. Takové velmi úrodné odrůdy jest třeba, aby ti, kteří chtí mnoho a brzo jablka, byli též uspokojeni.

Na Moravě jest jablko toto jen pořídku rozšířeno, ale kde se nachází, všude se dobře osvědčilo. Do normálního výběru odrůd ovocných bylo zařaděno z toho důvodu, že jest ve svých požadavcích na podnebí, polohu a půdu velmi skromné, a takové odrůdy musíme míti pro naše horské krajiny s přílišně vlhkým ovzduším, kde jiné jabloňové odrůdy trpí mnoho rakovinou.

Poloha
Že strom dobře prospívá v krajinách horských, chladnějších, vlhčích, dosvědčuje jeho domovina, tam jistě nevyrostl ve zvlášť příznivých poměrech. U nás tedy může se s dobrým prospěchem vysazovati všude tam, kde by se zdálo, že jabloňový strom vůbec ještě by růsti mohl.

Půda
Půdy též nežádá zvláštní; prospívá dobře v půdě mělčí, méně úrodné, vazké i kypré; že zavděk vezme též půdou úrodnou, jest přirozeno.

Vzrůst
Jest vzrůstu prostředního, tvoří menší, kulovitou, košatou korunu. Kmen i větve má zdravé, silné, houževnaté, rakovině a jiným nemocem vzdorující. Letorosty má slabé, dlouhé, na špičkách vlnaté, pupeny na nich slabé, silně do kůry vtlačené. Plodonosných větviček vyvinuje mnoho. Jsou léta, že nejenom větvičky, nýbrž hned pupeny na jednoročních letorostech se proměňují v pupeny plodonosné, čímž se vysvětluje jeho velká úrodnost. List má prostředně velký, tmavozelený, ne přílišně hustý a zdravý. Ve školce roste dosti dobře, kmeny vyvinuje rovné, leč slabší.

Stanoviště
Vysazuje se do sadů domácích a otevřených po případě i do polí. K silnicím se pro své úhledné ovoce nehodí. Kdyby se jednalo jen o způsobilost dužniny pro silnice, tu ovšem by její jakost vyhovovala, neboť dokud toto jablko neuzraje, jeho dužnina není lákavá.

Tvar stromu
Pěstovati se může jako vysokokmen, polokmen, jehlanec obyčejný a zákrsek keřovitý; kterému pěstiteli by záleželo na mnoho úrodných jehlancích neb zákrscích keřovitých, nechť vysází tuto odrůdu, jež se mu velice odvděčí. Pro jiné tvary se nedoporučuje.

Květ
Nasazuje mnoho plodonosných pupenů, kvete následkem toho bohatě a nasazuje mnoho plodů.

Ovoce
Ovoce má prostředně velké, až velké, tvaru kulovitého neb kulovitě sploštělého; povrch plodu jest poněkud hranatý, hrany jsou mírné a nijak na úkor úhlednosti. Plody na reprodukci nejsou dobře vyvinuty; bývají mnohem větší. Panující sucho a horko v roce 1905 i v horských krajích, odkud jablko to pochází, zavinilo špatný vývin těchto plodů.

Kalich
Kalich uzavřený, velký, poněkud vlnatý jest v mělké a úzké prohlubince. Obkališí jest hranaté, žebírkované neb vráskovité a vybíhají z něho známé hrany přes plod až k důlku stopečnému.

Stopka
Stopku má prostředně dlouhou neb i dlouhou, slabou, dřevnatou, a nachází se v širokém, hlubokém, orezivělém důlku. Přes to, že jest stopka dlouhá a tenká, přec dobře drží na plodonosné větévce a vzdoruje dobře větru.

Barva
Barva plodu jest světle- neb bíložlutá, čím více plod uzrává, tím jest barvy světlejší. U plodů k slunci obrácených se vyskytuje slabý nádech růžový. Slupku má jemnou, slabou, silně na straně ojínělou, později lesklou a mastnou.

Dužnina
Dužnina jest velmi šťavnatá, kyprá, bílá, chuti sladkokyselé, bez jakékoliv okořenělosti a vůně; před úplným uzráním jest odporně kyselá.

Dozrání a česání
Zraje v říjnu a drží se do konce prosince i déle. Češe se v druhé polovici září a ukládá do komor k dozrání. Podle toho, k jakému účelu má sloužiti, buď se češe jednotlivě anebo se také setřásá. Jest to dobré dopravní jablko, které na trzích hlavně pro závody na výrobu vína ovocného zakupováno bývá.

Zužitkování
V domácnostech se používá hlavně k účelům kuchyňským, může se však též zužitkovati jako jablko stolní, když jiných lepších odrůd není. Víno z něho vyrobené jest dosti dobré, a ten, kdo by hodlal upraviti víno vonnější a líhovatější, přidá k tomuto jablek vonnějších a sladších. Na sušení se nehodí, poněvadž rychle hnědne.

Pro svoji velkou úrodnost a houževnatost stromů by se měla tato od růda v našich drsnějších krajích hojně pěstovati. Právě ve vlhčích a drsnějších krajích stěžují sobě pěstitelé buď na neúrodnost a rakovatění stromů různých jiných odrůd, vysázejí-li tuto odrůdu, odpadnou tyto stesky.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Hawthorndenské osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.