Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Boskoopské

Jabloň Boskoopské

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Boskoopské

 

Boskoopské (Jablko boskopské) v knize Moravské ovoce

Boskoopské

Původ a rozšíření
Novým odrůdám ovocným se v poslední době nepřikládá zvláštního významu a proto velmi pomalu razí sobě cestu u našich pěstitelů. Nelze však nově zavedené odrůdy hromadně zavrhovati, vždyť se najdou mezi nimi také odrůdy velmi dobré а k takovým patří rozhodně jablko boskopské. Vypěstováno bylo v Holandsku a pro svou výtečnou jakost, úrodnost a jiné dobré vlastnosti rychle se rozšiřovalo po celé Evropě. Po náležitém poznání zařaděno pak mezi odrůdy doporučené ku pěstování ve velkém. V poslední době se u nás pěstuje a rozšiřuje ze školek ovocných v značném množství a lze očekávati, že se tak bude díti i nadále a to ještě v rozměrech větších.

Poloha
Strom se daří nejlépe v nížinách, na úpatích strání, úžlabinách a p., ať jsou tyto v polohách nižších neb vyšších, není to tedy nijak odrůda choulostivá. Pro svou otužilost vřaděna jest mezi odrůdy pro všechny naše obvody se hodící.

Půda
Půdu miluje vlhčí, vazčí, aniž by musila být zvlášť úrodná. V sušších půdách roste strom tento též dobře, leč ovoce bývá malé.

Vzrůst
Vzrůst stromu jest bujný, ve školce tvoří pěkné rovné a silné kmeny. Vysazen na určité místo roste bujně dále, tvoří vysokou kulovitou, silně rozvětvenou korunu. Při svém bohatém vzrůstu jest velmi úrodný. Kmen má rovný a silný, netrpí rakovinou.

Stanoviště
Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic, podél cest a silnic, vůbec hodí se pro všechna místa, kde jabloně vysokokmenné pěstovati možno.

Tvar stromu
Jest způsobilý pro pěstování vysokokmenů, polokmenů a všech tvarů zákrskových. Obzvláště se hodí ku pěstování jako zákrsek keřovitý, neboť náleží k oné známé „čtverce“ pro pěstování keřovitých zákrsků nejzpůsobilejší, k níž patří vedle této odrůdy „reneta kmínová“, „zlatá zimní parména“ a „krasokvět americký“. Pěstováno-li v jakémkoliv tvaru, vždy jest velmi úrodné při jednoduchém ošetřování. Svými vlastnostmi veškerými podobá se značně renetě kaselské.

Květ
Nekvete příliš bohatě, avšak květy jeho vzdorují dobře nepříznivým vlivům a tak přes to jest každoročně úrodný.

Ovoce
Ovoce jest prostřední velikosti, tvaru sploštěle kulovitého, bez jakéhokoliv vyhranění. Jak z vysokokmenů tak i ze zákrsků jsou vždy plody stejnoměrné, není ve tvaru jejich žádného zvláštního rozdílu, jaký se jeví při mnohých jiných odrůdách.

Kalich
Kalich mívá uzavřený neb polootevřený a jest v široké, dosti hluboké, jemně žebírkované prohlubince.

Stopka
Stopka jest dlouhá neb i krátká, silná, dřevnatá a trčí v hlubokém, úzkém, rezivém důlku stopečném. Na stromě drží dobře.

Barva
Slupka plodu jest žlutozelená a při úplném uzrání žlutá, na straně sluneční červeně v přerušených pruzích žíhaná; červeň bývá někdy až temná. Celý plod jest narezivělý, proto jest slupka drsná. Tečky jsou četné, po celém povrchu rozptýlené.

Dužnina
Dužnina jest žlutobílá, velmi jemná, šťavnatá, chuti částečně okořenělé a sladkonavinulé.

Dozrání a česání
Zraje koncem měsíce listopadu a udrží se až do března. Musí býti náležitě ve vhodné komoře neb sklepě ovocném uloženo, aby přes zimu nevadlo. Na stromě se má ponechati na podzim co nejdéle, neboť brzy očesáno vadne asi tak jako jablka kožená. V nižších krajích se může očesati asi po 20. září a ve vyšších polohách se ponechá o 14 dní déle na stromě. Při česání není choulostivo; tou dobou jest dužnina jeho ještě úplně tvrdá a nepodléhá tak lehce pohmoždění. Po očesání se plody roztřídí asi ve tři neb čtyři jakosti a uloží do komory ovocné.

Zužitkování
Jablko boskopské patří mezi nejlepší obchodní jablka, neboť snese snad každou dopravu; dá se dobře baliti do sudů, beden i košů bez jakéhokoliv pečlivějšího obalu a proložení. Plody, které se dodávají na trh jako tabulové prvé jakosti, nutno ovšem baliti přiměřeně. V domácnostech se požívá povětšině jako jablko čerstvé, leč hodí se k sušení, na výrobu vína a na zpracování ovoce jiného způsobu. Za nedlouho, až pěstitelé a konsumenti ještě lépe poznají všechny dobré vlastnosti tohoto jablka, nabude teprve onoho významu, který mu skutečně náleží. Ve Francii, Německu a j. ve velkých rozměrech vysazují tuto odrůdu.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist