Fotodoma.cz - návrat na titulní stránku

Zubří

 

 

Vlajka obce Zubří Znak obce Zubří

 

Aktuálnost kontaktních údajů ověřena: 2010

Město Zubří na mapě
Nadmořská výška: 378 m n.m. • Zeměpisná poloha: 49° 27' 58" s. š., 18° 05' 33" v. d. • Rozloha: 2839 ha
Počet obyvatel k 1.1.2010: 5486 • 1.1.2011: 5571
První písemná zmínka pochází z roku 1310

Městský úřad Zubří, U Domoviny č.p. 234, 756 54 Zubří
Telefon: 571 757 051, fax: 571 757 050
E-mail (vynechte velké písmeno na začátku!!!): Qpodatelna@mesto-zubri.cz

Části města: Zubří
PSČ a pošta: 756 54 Zubří
Statistický kód obce: 545252
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rožnov pod Radhoštěm • Obec s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm
Externí odkazy

                         

Zubří leží v kopcovité krajině v podhůří Beskyd. Největším průmyslovým podnikem je firma Gumárny Zubří, akciová společnost. Zubří, založené roku 1310, patřilo k rožnovskému panství, jemuž vévodil hrad Rožnov.

K nejstarším památkám Zubří patří kostel sv. Kateřiny, postavený v roce 1785 z prostředků náboženského fondu.

Nejvýznamnějším sportem se v Zubří stala házená, která se zde hraje 75 let. Sportovní halu využívají kromě házenkářů také další sportovci, např. oddíl kopané se 70-letou tradicí, oddíl moderních gymnastek, založený před více jak 30 lety.

K tradičním řemeslům patří v Zubří výroba březových metel, které místní lidé dodávali do širokého okolí. Zubří však nejvíce proslavily bílé výšivky, které ženy i muži začali zhotovovat v polovině 19. století.

V Zubří roste nejstarší tis na Valašsku, který pamatuje třicetiletou válku. Vzácností je také Heufellův šafran, který vždy  na jaře rozkvete u domu č. p. 137 na horním konci Zubří.

Ze Zubří vedou značené trasy na kopec Hodorf, Kamenárku a Velký Javorník ve Veřovických vrších. Využívaná pro turistiku je také cesta přes Střítež a Velkou Lhotu k přehradě Bystřička.

V současné době má Zubří asi 5 430 obyvatel.

Dne 22. února 2002 byla obec Zubří stanovena městem.

Text: Ing. Petr Pleva, tajemník MěÚ Zubří

 

Památky, významné stavby a zajímavosti města Zubří:

Kostel sv. Kateřiny z roku 1785, kulturní památka, Zubří
Pomník popravených partyzánů, kulturní památka, ul. Osvoboditelů, Zubří

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území města Zubří:

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy)
Koláčkův tis, památný strom (v obci u č.p. 181)
Lípa u pomníku, památný strom
Zubří, přírodní památka (lokalita šafránu Heuffelova)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

 

 Obce, městys a města okresu Vsetín a jejich části

B
Babice (část města Kelč)
Branky
Bynina (část města Valašské Meziříčí)
Bystřička

D
Dolní Bečva

F
Francova Lhota

H
Halenkov
Horní Bečva
Horní Jasenka (část města Vsetín)
Horní Lideč
Hošťálková
Hovězí
Hrachovec (část města Valašské Meziříčí)
Huslenky
Hutisko (část obce Hutisko-Solanec)
Hutisko-Solanec

Ch
Choryně

J
Jablůnka
Janová
Jarcová
Jasenice (část obce Lešná)
Juřinka (část města Valašské Meziříčí)

K
Karolinka
Kateřinice
Kelč
Kladeruby
Komárovice (část města Kelč
Krásno nad Bečvou (část města Valašské Meziříčí)
Krhová (část města Valašské Meziříčí)
Kunovice

L
Lačnov
Lázy (část obce Loučka)
Leskovec
Lešná
Lhota (část města Kelč)
Lhota (část města Valašské Meziříčí)
Lhota u Vsetína
Lhotka nad Bečvou (část obce Lešná)
Lidečko
Liptál
Loučka
Lužná

M
Malá Bystřice
Malá Lhota (část obce Velká Lhota)
Malé Karlovice (část obce Velké Karlovice)
Mikulůvka
Mštěnovice (část obce Lešná)

N
Němetice (část města Kelč)
Nový Hrozenkov

O
Oznice

P
Perná (část obce Lešná)
Podlesí (část města Valašské Meziříčí)
Podolí
Police
Poličná (část města Valašské Meziříčí)
Pozděchov
Prlov
Prostřední Bečva
Pržno
Příluky (část obce Lešná)
Pulčín (část obce Francova Lhota)

R
Ratiboř
Rokytnice (část města Vsetín)
Rožnov pod Radhoštěm
Růžďka

S
Semetín (část města Vsetín)
Seninka
Solanec pod Soláněm (část obce Hutisko-Solanec)
Střelná
Střítež nad Bečvou

Š
Študlov

U
Ústí

V
Valašská Bystřice
Valašská Polanka
Valašská Senice
Valašské Meziříčí
Valašské Příkazy
Velká Lhota
Velké Karlovice
Veselá (část obce Zašová)
Vidče
Vigantice
Vsetín
Vysoká (část obce Lešná)

Z
Zašová
Zděchov
Zubří


Svatební oznámení

Snubní prsteny

Pozemek na prodej pro mobilní dům nebo chatu Moravany u KyjovaLevné novoročenky
Novoročenky od 5 Kč/ks včetně DPH

TOPlist TOPlistTOPlist