Fotodoma.cz - návrat na titulní stránku

Karolinka

 

 

Vlajka města Karolinka Znak města Karolinka

 

Aktuálnost kontaktních údajů ověřena: 2010

Město Karolinka na mapě
Nadmořská výška: 483 m n.m. • Zeměpisná poloha: 49° 21’ 20" s.š., 18° 14’ 40" v.d. • Rozloha: 4215 ha
Počet obyvatel k 1.1.2010: 2680 • 1.1.2011: 2668
První písemná zmínka pochází z roku 1949

Městský úřad Karolinka, Radniční náměstí č.p. 42, 756 05 Karolinka
Telefon: 571 450 421, fax: 571 420 730
E-mail (vynechte velké písmeno na začátku!!!): Hpodatelna@mukarolinka.cz

Části města: Karolinka
PSČ a pošta: 756 05 Karolinka
Statistický kód obce: 542911 • Obec s pověřeným obecním úřadem: Karolinka • Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Externí odkazy

                         

Památky, významné stavby a zajímavosti města Karolinka:

Hospoda č.p. 18, Stanovnická cesta, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 284 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 285 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 286 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 287 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území města Karolinka:

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Skálí, přírodní památka (geomorfologický útvar se smíšeným porostem lesním)
Smradlavá, přírodní památka (dochovalá část přirozeného lesního porostu s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů)
Tis v Karolince, památný strom
Vachalka, přírodní památka (dochovalá část přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

                                           

 

 Obce, městys a města okresu Vsetín a jejich části

B
Babice (část města Kelč)
Branky
Bynina (část města Valašské Meziříčí)
Bystřička

D
Dolní Bečva

F
Francova Lhota

H
Halenkov
Horní Bečva
Horní Jasenka (část města Vsetín)
Horní Lideč
Hošťálková
Hovězí
Hrachovec (část města Valašské Meziříčí)
Huslenky
Hutisko (část obce Hutisko-Solanec)
Hutisko-Solanec

Ch
Choryně

J
Jablůnka
Janová
Jarcová
Jasenice (část obce Lešná)
Juřinka (část města Valašské Meziříčí)

K
Karolinka
Kateřinice
Kelč
Kladeruby
Komárovice (část města Kelč
Krásno nad Bečvou (část města Valašské Meziříčí)
Krhová (část města Valašské Meziříčí)
Kunovice

L
Lačnov
Lázy (část obce Loučka)
Leskovec
Lešná
Lhota (část města Kelč)
Lhota (část města Valašské Meziříčí)
Lhota u Vsetína
Lhotka nad Bečvou (část obce Lešná)
Lidečko
Liptál
Loučka
Lužná

M
Malá Bystřice
Malá Lhota (část obce Velká Lhota)
Malé Karlovice (část obce Velké Karlovice)
Mikulůvka
Mštěnovice (část obce Lešná)

N
Němetice (část města Kelč)
Nový Hrozenkov

O
Oznice

P
Perná (část obce Lešná)
Podlesí (část města Valašské Meziříčí)
Podolí
Police
Poličná (část města Valašské Meziříčí)
Pozděchov
Prlov
Prostřední Bečva
Pržno
Příluky (část obce Lešná)
Pulčín (část obce Francova Lhota)

R
Ratiboř
Rokytnice (část města Vsetín)
Rožnov pod Radhoštěm
Růžďka

S
Semetín (část města Vsetín)
Seninka
Solanec pod Soláněm (část obce Hutisko-Solanec)
Střelná
Střítež nad Bečvou

Š
Študlov

U
Ústí

V
Valašská Bystřice
Valašská Polanka
Valašská Senice
Valašské Meziříčí
Valašské Příkazy
Velká Lhota
Velké Karlovice
Veselá (část obce Zašová)
Vidče
Vigantice
Vsetín
Vysoká (část obce Lešná)

Z
Zašová
Zděchov
Zubří


Svatební oznámení

Snubní prsteny

Pozemek na prodej pro mobilní dům nebo chatu Moravany u KyjovaLevné novoročenky
Novoročenky od 5 Kč/ks včetně DPH

TOPlist TOPlistTOPlist