Fotodoma.cz - návrat na titulní stránku

Strání

 

 

Vlajka obce Strání Znak obce Strání

 

Aktuálnost kontaktních údajů ověřena: 2010

Obec Strání na mapě
Nadmořská výška: 418 m n.m. • Zeměpisná poloha: 48° 54' 08" s.š., 17° 42' 24" v.d. • Rozloha: 3976 ha
Počet obyvatel k 1.1.2010: 3682 • 1.1.2011: 3668
První písemná zmínka pochází z roku 1357

Obecní úřad Strání, Na Kopci č.p. 321, 687 65 Strání
Telefon: 572 695 210, fax: 572 695 234
E-mail (vynechte velké písmeno na začátku!!!): Yobec@strani.cz

Části obce: KvětnáStrání
PSČ a pošta části Strání: 687 65 Strání
Statistický kód obce: 592617
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherský Brod • Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Externí odkazy

                         

Památky, významné stavby a zajímavosti obce Strání:

Kostel Povýšení sv. Kříže, kulturní památka, Strání
Socha sv. Jana Křtitele, kulturní památka, Strání
Seník u venkovské usedlosti č.p. 86, kulturní památka, Strání
Seník u venkovské usedlosti č.p. 430, kulturní památka, Strání
Stodola u venkovské usedlosti č.p. 85, kulturní památka, Strání
Stodola u venkovské usedlosti č.p. 116, kulturní památka, Strání
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 108, kulturní památka, Strání
Špýchar u venkovské usedlosti č.p. 117, kulturní památka, Strání
Venkovská usedlost č.p. 216, kulturní památka, Strání
Venkovská usedlost č.p. 327, kulturní památka, Strání
Zámek, kulturní památka, Strání

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Strání:

Nová hora, přírodní rezervace (louky a pastviny s hojným výskytem vstavačovitých)
Javorina, národní přírodní rezervace (původní listnaté porosty tvořené především květnatými bučinami a suťovými porosty, mající ve své vrcholové části pralesovitý charakter)
Hrnčárky, přírodní památka (květnatá louka a prameniště s bohatou květenou)
Mechnáčky, přírodní památka (květnatá louka, naleziště prstnatce pleťového)
Vápenky, přírodní památka (dubová bučina, reprezentativní porost Bílých Karpat)
Záhumenice, přírodní památka (zachovalé prameniště s typickými vlhkomilnými společenstvy)
Lípy u kapličky, památné stromy (u kapličky na okraji obce; obvod kmenů: 350 cm, 370 cm)
Buk u Zámečku, památný strom (před budovou bývalého zámečku v obci Strání)
Dub u Kamenné búdy, památný strom (u Kamenné boudy při cestě na Velkou Javořinu, asi 3 km od levostranné odbočky silnice Strání-Slavkov)
Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast
Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá slatiniště, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

                         

 

 Obce okresu Uherské Hradiště

B
Babice
Bánov
Bílovice
Bojkovice
Boršice
Boršice u Blatnice
Břestek
Březolupy
Březová
Buchlovice
Bystřice pod Lopeníkem
Bzová (část města Bojkovice)

Č
Částkov

D
Dolní Němčí
Drslavice

H
Havřice (část města Uherský Brod)
Hluk
Horní Němčí
Hostějov
Hostětín
Hradčovice
Huštěnovice

Ch
Chylice (část obce Ostrožská Nová Ves)

J
Jalubí
Jankovice
Jarošov (část města Uherské Hradiště)
Javorovec (část obce Mistřice)

K
Kněžpole
Komňa
Korytná
Kostelany nad Moravou
Košíky
Krhov (část města Bojkovice)
Kudlovice
Kunovice
Kvačice (část města Uherský Ostroh)
Květná (část obce Strání)

L
Lhotka (část obce Hradčovice)
Lopeník

M
Maršov (část města Uherský Brod)
Mařatice (část města Uherské Hradiště)
Medlovice
Míkovice (část města Uherské Hradiště)
Mistřice
Modrá

N
Nedachlebice
Nedakonice
Nezdenice
Nivnice

O
Ořechov
Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Ostrožské Předměstí (část města Uherský Ostroh)
Osvětimany

P
Pašovice
Pitín
Podolí
Polešovice
Popovice
Prakšice
Přečkovice (část města Bojkovice)

R
Rudice
Rybárny (část města Uherské Hradiště)

S
Sady (část města Uherské Hradiště)
Salaš
Slavkov
Staré Hutě
Staré Město
Starý Hrozenkov
Strání
Stříbrnice
Stupava
Suchá Loz
Sušice
Svárov

Š
Šumice

T
Těšov (část města Uherský Brod)
Topolná
Traplice
Tučapy
Tupesy

U
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uherský Ostroh
Újezdec
Újezdec (část města Uherský Brod)

V
Vápenice
Vážany
Včelary (část obce Bílovice)
Velehrad
Veletiny
Vésky (část města Uherské Hradiště)
Vlčnov
Vyškovec

Z
Záhorovice
Zlámanec
Zlechov

Ž
Žítková


Svatební oznámení

Snubní prsteny

Pozemek na prodej pro mobilní dům nebo chatu Moravany u KyjovaLevné novoročenky
Novoročenky od 5 Kč/ks včetně DPH

TOPlist TOPlistTOPlist