Fotodoma.cz - návrat na titulní stránku

Buchlovice

 

 

Vlajka městyse Buchlovice Znak městyse Buchlovice

 

Aktuálnost kontaktních údajů ověřena: 2010

Městys Buchlovice na mapě
Nadmořská výška: 234 m n.m. • Zeměpisná poloha: 49° 05' 11" s.š., 17° 20' 19" v.d. • Rozloha: 3196 ha
Počet obyvatel k 1.1.2010: 2492 • 1.1.2011: 2491
První písemná zmínka pochází z roku 1202

Úřad městyse Buchlovice, náměstí Svobody č.p. 800, 687 08 Buchlovice
Telefon: 572 595 120
E-mail (vynechte velké písmeno na začátku!!!): Pmestys@buchlovice.cz

Části městyse: Buchlovice
PSČ a pošta: 687 08 Buchlovice
Statistický kód obce: 592102
Obec s pověřeným obecním úřadem: Uherské Hradiště • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
Externí odkazy

                   

Dějiny Buchlovic sahají do dávné minulosti. Dokládají to archeologické a pozdější písemné prameny. Jejich údolím vedla důležitá spojnice z Brněnska na Slovácko, mající strategický význam nejen v období Velké Moravy. Ve středověku se tu nacházela celkem tři samostatná osídlení. První tvořil opevněný hospodářský dvůr s tvrzí, stojící v místech současné správy Lesů ČR. Druhé, Lhotku, bychom našli v místech kolem kostela sv. Martina a třetí se rozprostíralo proti proudu Bílého či Buchlovického potoka, v sousedství pozdějšího mlýna Helštýna. Časem se celky spojily. Vedle majetných gruntů vznikaly na místech vinných búd chudé chalupy z kamene a hlíny. Tak povstala dosud nejmalebnější buchlovická část Podvinohradí.

Na počátku byly Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. První zmínka pochází z listinného falsa, které se hlásí k roku 1202 a jmenuje jistého Smila z Buchlovic. Již roku 1270 jsou vzpomínáni bratři Jeroným a Ondřej z Buchlovic, roku 1324 Protiva a poté Slavibor, jež sídlili na tvrzi. V roce 1349 jsou uváděni bratři Ruprecht, Jarohněv a Stach, kteří si rozdělili své majetky, včetně Buchlovic. Jarohněvovi zůstal zdejší dvůr s několika lány, chalupami a krčmou. Toto předal v roce 1389 Petrovi z Kravař, jemuž prodala své věno Dorota, vdova po Stachovi. Ve stejných letech, pro velké dluhy, ztratil buchlovický dvůr, ve prospěch brněnského Žida Petra, jistý Jeroným. Další části obce v té době vlastnili Jaroslav a Herbort z Buchlovic, později Vilém z Kokor, Jakoubek ze Sobinova či Jakub Skřet, držící sedm a půl lánu polností. Po Petrovi z Kravař přešla část osady jeho potomkům, kteří ji i s tvrzí a kostelním patronátem předali Mikuláši z Domamyslic, sídlícímu tu asi od roku 1444. Jiné díly obce drželi Jeroným a Benedikt z Lideřovic či Erazim z Buchlovic. Následnými majetkovými převody, v okruhu příslušníků vladyků Domamyslických, se nakonec dostaly jednotlivé díly vsi Jetřichovi Potštátskému z Prusinovic. Ten se stal většinovým majitelem Buchlovic. Jeho potomek Václav, jako téměř jediný držitel Buchlovic, prodal roku 1540 toto zboží Pavlovi ze Žerotína. Od této doby se stala obec trvalou součástí buchlovského hradního panství, s nímž sdílela stejné osudy. Jejich majiteli byli vladykové ze Zástřizl, baroni Petřvaldští a hrabata Berchtoldové. Po vybudování zámku počátkem 18. století jejich význam ještě vzrostl, neboť se staly rezidencí panského dominia.

Z urbáře panství se dovídáme, že v roce 1611 žilo v obci 111 obyvatel, z nichž 5 bylo láníků, 1 třičtvrtěláník, 18 půlláníků, 6 čtvrtláníků, 57 podsedníků, 22 půlpodsedníků a 2 mlynáři. Obyvatelé odváděli vrchnosti o svátcích sv. Jiří a sv. Václava 88 zlatých, krčmáři o sv. Martinu 3 zlaté, společně ročně pak 6 kop a 44 slepic, 50 kop a 30 kusů vajec, a to je neminula řada dalších pravidelných dávek, poplatků a povinností.

Ani válečné útrapy se Buchlovicím nevyhnuly. Ves trpěla v poslední třetině 15. století v období česko-uherských válek a roku 1605 byla vypálena Bočkajovci. Dotkly se jí nájezdy švédských vojsk v letech 1623 a 1645, Tatarů v roce 1663 a doslova českobratrskou ves násilná rekatolizace. Po třicetileté válce zde bylo napočítáno celkem 48 pustých usedlostí.

Významným datem pro Buchlovice je 20. květen 1805. Tehdy obdržely od císaře Františka II. statut městyse s právem konání čtyř výročních a čtyř dobytčích trhů. Označení městys bylo obci znovu vráceno na podzim 2006. V roce 1866 procházela obcí pruská vojska, přičemž zemřelo na choleru 161 osob. Ve stejném století bylo obyvatelstvo zasaženo i dvěma velkými požáry, které pohltily desítky většinou hliněných chalup krytých došky. Na frontách I. světové války zemřelo 69 buchlovických mužů a z německých vyhlazovacích táborů a věznic z období II. světové války se nevrátilo 11 občanů. K velkému rozšíření Buchlovic došlo v 60. – 80. letech minulého století. Výstavba se zároveň dotkla i chatových oblastí na Smraďavce a na Trnávkách. Od 90. let se změnil především střed městyse doslova k nepoznání. On sám s překrásným okolím a pamětihodnostmi je každoročně vyhledáván velkým množstvím našich i zahraničních turistů.

Text Bořek Žižlavský, místostarosta městyse Buchlovice


 

Památky, významné stavby a zajímavosti obce Buchlovice:

Kostel sv. Martina, kulturní památka, Buchlovice
Kaple sv. Alžběty, kulturní památka, Buchlovice
Kaple sv. Barbory na vrchu Modle, kulturní památka, Buchlovice
Kaple sv. Vendelína, kulturní památka, Buchlovice
Kaplička sv. Kříže nad pramenem lázní Leopoldov, kulturní památka, Buchlovice
Boží muka u hřbitova, kulturní památka, Buchlovice
Pamětní kámen v lese k Pile, kulturní památka, Buchlovice
Sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje, přemístěné do zámeckého parku, kulturní památka, Buchlovice
Mariánský sloup se sousoším na okraji obce, kulturní památka, Buchlovice
Výšinné opevněné sídliště - hradiště na Holém kopci, archeologické stopy, kulturní památka, Buchlovice
Zámek Buchlovice, č.p. 12, národní kulturní památka, Buchlovice
Fara č.p. 279, kulturní památka, Buchlovice
Hrad Buchlov, č.p. 418, národní kulturní památka, Buchlovice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Buchlovice:

Buk lesní, památný strom (při okraji zpevnění lesní cesty, cca 1,2 km severně od hájenky Na pile, v údolí toku Dlouhé řeky, přírodní park Chřiby)
Dub letní, památný strom (v údolí toku Dlouhé řeky, na okraji místní komunikace cca 2 km západně od vodní nádrže Nad Sovínem, přírodní park Chřiby)
Dub zimní, památný strom (při okraji zpevněné lesní cesty, cca 2 km jihovýchodně od hájenky Na Pile, v údolí toku Dlouhé řeky, přírodní park Chřiby)
Tomeškův dub, památný strom (na okraji zpevněné lesní cesty, cca 0,5 km jihozápadně od hájenky Zikmundov, přírodní park Chřiby)
Duby pod táborem, památné stromy (při okraji místní komunikace, cca 2,5 km západně od vodní nádrže Nad Sovínem, v areálu bývalého dětského tábora Družba, přírodní park Chřiby; obvod kmenů: 223 cm, 263 cm, 352 cm)
Barborka, přírodní památka (starý porost dubové bučiny a pískovcových skalních útvarů)
Makovica, přírodní památka (zachování ukázky typických lesních společenstev chřibské pahorkatiny)
Maršava, přírodní památka (zachování posledních zbytků starých porostů na přirozených výchozech sedimentů račanské jednotky)
Holý kopec, přírodní rezervace (stará bučina)
Chřiby, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, lokalita chráněných druhů živočichů a rostlin)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

                         

 

 Obce okresu Uherské Hradiště

B
Babice
Bánov
Bílovice
Bojkovice
Boršice
Boršice u Blatnice
Břestek
Březolupy
Březová
Buchlovice
Bystřice pod Lopeníkem
Bzová (část města Bojkovice)

Č
Částkov

D
Dolní Němčí
Drslavice

H
Havřice (část města Uherský Brod)
Hluk
Horní Němčí
Hostějov
Hostětín
Hradčovice
Huštěnovice

Ch
Chylice (část obce Ostrožská Nová Ves)

J
Jalubí
Jankovice
Jarošov (část města Uherské Hradiště)
Javorovec (část obce Mistřice)

K
Kněžpole
Komňa
Korytná
Kostelany nad Moravou
Košíky
Krhov (část města Bojkovice)
Kudlovice
Kunovice
Kvačice (část města Uherský Ostroh)
Květná (část obce Strání)

L
Lhotka (část obce Hradčovice)
Lopeník

M
Maršov (část města Uherský Brod)
Mařatice (část města Uherské Hradiště)
Medlovice
Míkovice (část města Uherské Hradiště)
Mistřice
Modrá

N
Nedachlebice
Nedakonice
Nezdenice
Nivnice

O
Ořechov
Ostrožská Lhota
Ostrožská Nová Ves
Ostrožské Předměstí (část města Uherský Ostroh)
Osvětimany

P
Pašovice
Pitín
Podolí
Polešovice
Popovice
Prakšice
Přečkovice (část města Bojkovice)

R
Rudice
Rybárny (část města Uherské Hradiště)

S
Sady (část města Uherské Hradiště)
Salaš
Slavkov
Staré Hutě
Staré Město
Starý Hrozenkov
Strání
Stříbrnice
Stupava
Suchá Loz
Sušice
Svárov

Š
Šumice

T
Těšov (část města Uherský Brod)
Topolná
Traplice
Tučapy
Tupesy

U
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uherský Ostroh
Újezdec
Újezdec (část města Uherský Brod)

V
Vápenice
Vážany
Včelary (část obce Bílovice)
Velehrad
Veletiny
Vésky (část města Uherské Hradiště)
Vlčnov
Vyškovec

Z
Záhorovice
Zlámanec
Zlechov

Ž
Žítková


Svatební oznámení

Snubní prsteny

Pozemek na prodej pro mobilní dům nebo chatu Moravany u KyjovaLevné novoročenky
Novoročenky od 5 Kč/ks včetně DPH

TOPlist TOPlistTOPlist