Fotodoma

Fotodoma » Rostliny » Druhy rostlin » Withanie snodárná

Withanie snodárná

Fotografie
Popis
Výskyt
Obsahové látky
Užívané části, sběr a zpracování
Léčivé účinky
Léčebné užití a dávkování
Varování
Další využití
Pěstování
Choroby a škůdci
Literatura
Taxonomie
Latinsky
Národní názvy

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Popis

Withanie snodárná, Vitánie snodárná, Withania somnifera je vytrvalá stálezelená lilkovitá dřevnatící bylina.

Stonek: Až 2 metry vysoký keř
Výška:
Listy: Řapíkaté, vejčité
Květy:
Doba květu:
Plody:
Doba zrání plodů:
Kořenová část:
Jiné znaky:
Podobné druhy:
Zajímavosti: Tisíce let využívána v tradičním indickém lékařství Ájurvédě

 

Výskyt

Stanoviště: Teplá a slunná stanoviště
Nároky: Nenáročná, kamenité, suché, vyprahlé půdy i polopouště
Výskyt: Podél cest a okrajů křovin
Rozšíření: Evropa, Asie, Afrika
Význam:

 

Obsahové látky

 

 

Užívané části, sběr a zpracování

Kořen s hořkou chutí.

 

Léčebné účinky s abstrakty vědeckých výzkumů

• Ashwaganda má širokou terapeutickou hodnotu, bez známé toxicity.

Adaptogen
- přírodní adaptogen
• Adaptogenní a anxiolytické účinky extraktu z kořene ashwagandha u zdravých dospělých.
• W. somnifera má adaptogenní, anxiolytické a antidepresivní účinky.

Adrenogenitální syndrom - viz Kongenitální adrenální hyperplazie

Afrodiziakum
- stimuluje sexuální touhu mužů i žen
• Ashwaganda zasahuje do sexuální touhy prostřednictvím hyperprolaktinemických, GABAergních, serotonergních nebo sedativních aktivit.

Aids - viz HIV

Alzheimerova choroba
• Ashwaganda obrací některé aspekty patologie Alzheimerovy choroby.
• Ashwaganda obsahuje sloučeniny, které mohou zlepšit neuronální dysfunkci u Alzheimerovy choroby.
• Neuroprotektivní byliny pro léčbu Alzheimerovy choroby.
• Úloha withaferinu A a jeho derivátů v léčbě Alzheimerovy choroby.
• Tento přehled rozšiřuje naše stávající znalosti a odhaluje slibnou vazbu tradiční medicíny na zastavení patogeneze Alzheimerovy choroby.

Amyotrofická laterální skleróza
- progresivní nervosvalové onemocnění postihující motorické nervové buňky v mozku a míše; jakmile tyto motoneurony neplní funkci nebo odumřou, mozek nedokáže ovládat pohyby svalů, které pak postupně slábnou a atrofují
• Ochranné účinky extraktu Withania somnifera v modelu amyotrofické laterální sklerózy.

Analgetikum
• Perorální podávání WSR má analgetické a protizánětlivé účinky u potkanů ​​s fruktózou pitnou vodou a způsobuje zlepšený index inzulinové rezistence.
• Extrakt z kořene W. somnifera má potenciální analgetický účinek na potkaních modelech pro pooperační i neuropatickou bolest.

Antioxidant
• Multi-bylinný produkt s názvem Protandim má významné antioxidační vlastnosti u lidských subjektů.
• Poly-bylinný přípravek s názvem Protandim snižuje oxidační stres u myšího modelu Duchennovy svalové dystrofie.
• Ashwaganda zmírňuje oxidační poškození spojené s otravou olovem.
• Farmakologické a zlepšující účinky Withania somnifera proti oxidačnímu stresu vyvolanému chloridem kademnatým a potlačení imunity.
• To naznačuje, že W. somnifera a C. asiatica mohou zlepšit změny v chování související s oxidačním stresem.
• Ashwagandha by mohla být silným antioxidantem a slibným protirakovinným prostředkem proti rakovině jater.
• Multi-bylinný produkt s názvem Protandim má antioxidační vlastnosti.

Antiparazitikum
• Ashwaganda potlačuje parazita malárie u hlodavců.
• Tento výsledek uzavírá, že withanolidy v alkoholových frakcích vykazují silné antileishmanické a imunomodulační aktivity.
• Withania somnifera chemotyp NMITLI 101R významně zvyšuje účinnost antileishmaniálních léků.

Antivirotikum
• Ájurvédská léčba může urychlit virologickou clearance, pomoci k rychlejšímu zotavení a současně snížit riziko šíření viru.

Artritida
- zmírňuje příznaky artritidy
• Extrakt z kořene Withania somnifera zmírňuje artritidu
• Ashwaganda zvrátila příznaky dnavé artritidy na experimentálním modelu s krysami.
• Cannabis sativa, Prunella vulgaris a Withania somnifera mají protizánětlivé, antiartritické a antirevmatické vlastnosti.
• Withaferin A, sloučenina obsažená v Ashwagandě, vykazuje silný protizánětlivý účinek proti dnavé artritidě.

Astma

Autoimunitní onemocnění

Bakteriostatikum

Bolest svalů
- snížení bolesti svalů

CAH - viz Kongenitální adrenální hyperplazie

Cévy
• Multi-bylinný přípravek s názvem Protandim zmírňuje hyperplazii intimy.

Covid-19 - viz Koronaviry

Cukrovka
• Ashwaganda má výrazné účinky na snížení hladiny cukru v krvi, močopudné a cholesterol snižující účinky.
• Ashwaganda významně zlepšuje inzulínovou senzitivitu u non-inzulinově závislého diabetu mellitu.
• Perorální podávání WSR má analgetické a protizánětlivé účinky u potkanů ​​s fruktózou pitnou vodou a způsobuje zlepšený index inzulinové rezistence.

Daltonův ascitický lymfom
• Ashwaganda má výrazné léčebné účinky proti Daltonovu ascitickému lymfomu.

Demence
• Ashwaganda obsahuje sloučeniny, které podporují tvorbu dendritů, což ukazuje na její terapeutický potenciál v mozku s demencí.

Deprese
- působí proti depresím
• Withania somnifera může být příslibem při léčbě příznaků deprese a úzkosti u schizofrenie.
• W. somnifera má adaptogenní, anxiolytické a antidepresivní účinky.

Duchennova svalová dystrofie
• Poly-bylinný přípravek s názvem Protandim snižuje oxidační stres u myšího modelu Duchennovy svalové dystrofie.

Dýchací cesty
• Withaferin A zmírňuje lipopolysacharidem indukované akutní poškození plic u novorozených potkanů.
• Withaferin A zmírňuje zánět dýchacích cest vyvolaný ovalbuminem.

Epilepsie
• Změněná exprese muskarinového receptoru v mozkové kůře epileptických potkanů: obnovující role Withania somnifera.
• Antikonvulzivní aktivita metanolového extraktu Withania cogulans u myší.

Fibróza
- stav zmnožení vaziva (typu pojivové tkáně), v důsledku hojivého procesu po zánětu či zranění
• Multi-bylinný přípravek s názvem Protandim zabraňuje fibróze a ztrátě kapilár a zachovává funkci pravé komory u potkanů.

HIV
• Withania somnifera by mohla mít slibný dopad na onemocnění HIV.

Houby
• Ashwaganda chrání před systémovou infekcí Aspergillus.

Huntingtonova choroba
• Tyto výsledky naznačují obrovský potenciál Withaferinu A pro léčbu Huntingtonovy choroby.

Cholesterol
- snižuje cholesterol
• Ashwaganda má výrazné účinky na snížení hladiny cukru v krvi, močopudné a cholesterol snižující účinky.
• Ashwaganda má významné účinky na snížení cholesterolu a modulaci krevních lipidů na experimentálním modelu potkanů.

Imunita
- podporuje imunitní systém
• Výtažek z Withania somnifera významně zlepšil imunitní profil zdravých jedinců modulací vrozeného a adaptivního imunitního systému.
• Ashwaganda zlepšuje imunitní funkce zvýšením Th1 (buňkami zprostředkované) imunity.
• Ashwaganda může pozitivně vyvažovat nadměrnou stimulaci TH2 vyvolanou vakcinací a zároveň podporovat imunitu zprostředkovanou TH1.
• Farmakologické a zlepšující účinky Withania somnifera proti oxidačnímu stresu vyvolanému chloridem kademnatým a potlačení imunity.
• Tento výsledek uzavírá, že withanolidy v alkoholových frakcích vykazují silné antileishmanické a imunomodulační aktivity.
• Withanolidy z Withania somnifera jako posilovač imunity a jejich terapeutické možnosti proti COVID-19.
• Bylinné rostliny jako modulátory imunity proti COVID-19.
• Tato studie identifikovala pět bioaktivních látek, které jsou schopné regulovat 15 drah imunitního systému prostřednictvím 16 cílových proteinů.

Játra
- chrání játra
• Hepatoprotektivní vlastnosti Ashwagandy chrání před toxicitou přetížení železem.
• M. vulgare a W. somnifera chrání krysí játra proti hepatotoxicitě vyvolané tetrachlormethanem.
• Withaferin A zmírňuje poškození jater vyvolané ethanolem inhibicí jaterní lipogeneze.
• Withaferin A v léčbě onemocnění jater: pokrok a farmakokinetické poznatky.
• Withaferin A zmírňuje fulminantní hepatitidu zacílením na makrofágy a NLRP3.

Klimakterium
• Extrakt z kořene Ashwagandha může být bezpečnou a účinnou možností ke zmírnění mírných až středně závažných klimakterických příznaků během perimenopauzy u žen.

Kognitivní funkce
• Ashwagandha může být účinná při zlepšování okamžité i obecné paměti u lidí s mírnou kognitivní poruchou.
• Účinnost suplementace Withania somnifera na kognici a náladu dospělých.
• Ashwaganda zmírňuje insekticidy indukovanou inhibici a poškození kognitivních funkcí.
• Ashwagandha může sloužit jako potenciální kandidát proti kognitivním poruchám vyvolaným obezitou.
• Ashwagandha významně zlepšuje hladinu oxidačního stresu intoxikovaného BPA, čímž potenciálně léčí kognitivní dysfunkci.
• Withania somnifera zlepšuje neurodegeneraci a kognitivní poruchy spojené se systémovým zánětem.
• Systematický přehled klinického použití Withania somnifera ke zlepšení kognitivní dysfunkce.

Koncentrace
- zlepšuje soustředěnost
- podporuje koncentraci

Kongenitální adrenální hyperplazie
- dědičná porucha tvorby životně důležitých hormonů v kůře nadledvin
• Léčba neklasického deficitu 11-hydroxylázy kořenem Ashwagandha.

Koronaviry
• Mechanistické aspekty léčivých rostlin a sekundárních metabolitů proti koronaviru těžkého akutního respiračního syndromu 2.
• Coronil zabránil vstupu viru zprostředkovanému SARS-CoV-2 S-proteinem do buněk A549 inhibicí interakcí spike protein-ACE-2.
• COVID19 - inhibiční aktivita withanolidů zahrnuje zacílení na povrchový receptor hostitelské buňky ACE2.
• Duální inhibice vrcholového glykoproteinu COVID-19 a hlavní proteázy 3CLpro pomocí Withanone z Withania somnifera.
• Cílení na hlavní proteázu COVID-19 (SARS-CoV-2) prostřednictvím aktivních fytochemikálií ajurvédských léčivých rostlin.
• Withania somnifera: příležitost pro klinické přehodnocení v léčbě COVID-19.
• Withaferin A prokazuje skutečný potenciál jako terapeutické činidlo k léčbě nebo prevenci šíření COVID-1.
• Identifikace bioaktivní molekuly z Withania somnifera (Ashwagandha) jako hlavního inhibitoru proteázy SARS-CoV-2.
• U Withanonu a Withaferinu-A se předpokládá, že interagují s transmembránovou proteázou serinem 2 (TMPRSS2) a blokují vstup SARS-CoV-2 do buněk.
• Withanone z Withania somnifera zeslabuje SARS-CoV-2 RBD a interakce hostitele ACE2, aby zachránil patologie vyvolané spike proteinem.
• Withasomniferol C, nový potenciální hlavní inhibitor proteázy SARS-CoV-2 z rostliny Withania somnifera navržený přístupy in silico.

Kortizol
- pomáhá snížit hladinu kortizolu

Kosti
• Ashwaganda výrazně zabraňuje kostním změnám u ovarektomizovaných potkanů.

Krevní cukr - viz Cukrovka

Krevní tlak
- snižuje krevní tlak

Krvinky
- zvyšuje počet červených krvinek

Kůže
• Withaferin AA slibná fytochemická sloučenina s četnými výsledky u dermatologických onemocnění.
• Mastné kyseliny ze semen W. somnifera mají silné protizánětlivé vlastnosti spolu s pozoruhodným terapeutickým potenciálem na kožní etiologie podobné psoriáze.

Ledviny
• Withaferin A chrání před poškozením ledvin vyvolaným hyperurikémií a jeho možnými mechanismy.

Leukemie
• Withania somnifera moduluje zánětlivé cytokiny spojené s rakovinnou kachexií a buněčnou smrt v leukemických buňkách THP-1.
• Ashwaganda je slibná jako nová, alternativní, levná chemoterapeutická látka pro léčbu pacientů s leukémií jak lymfoidního, tak myeloidního původu.
• Ashwaganda indukuje programovanou buněčnou smrt v lidských leukemických buňkách.
• Ashwaganda indukuje programovanou buněčnou smrt v buňkách lidské myeloidní leukémie.

Libido - viz Afrodiziakum

Malárie
• Withaferin A by mohl být vhodným terapeutickým doplňkem pro preklinické hodnocení antimalarického potenciálu u artemisinin-rezistentní malárie.

Menopauza - viz Klimakterium

Metabolismus
- podněcuje metabolismus

Močopudné účinky
• Ashwaganda má výrazné účinky na snížení hladiny cukru v krvi, močopudné a cholesterol snižující účinky.

Mozek - viz Nervový systém

Mrtvice
• Fytochemikálie Withania somnifera mají neuroprotektivní potenciál v boji proti ischemické a hemoragické mrtvici zprostředkované želatinázami.
• Suplementace Withania somnifera zlepšuje oxidační stres a mitochondriální dysfunkce v experimentálním modelu mrtvice.

Nálada
- zlepšuje náladu
• Účinnost suplementace Withania somnifera na kognici a náladu dospělých.

Napětí
• Adaptogenní a anxiolytické účinky extraktu z kořene ashwagandha u zdravých dospělých.

Neplodnost
- užití při neplodnosti
• Recenze Withania somnifera u mužské neplodnosti.
• Ashwaganda zlepšuje kvalitu spermatu u mužské plodnosti související se stresem.

Nervový systém
• Extrakt z kořene W. somnifera byl neuroprotektivní a mohl by mít terapeutický potenciál při sekundárním poškození a dlouhodobých následcích mírné TBI.
• Withania somnifera je potenciálním kandidátem na zmírnění úzkosti a neurozánětu vyvolaného dietou s vysokým obsahem tuku.
• Léčba Ashwagandhou zvrátila cytoplazmatickou chybnou lokalizaci hTDP-43 v míšních motorických neuronech a v mozku.
• Multifunkční neuroprotektivní účinek Withanonu.
• Vodný extrakt z listů Ashwagandha a jeho aktivní fytochemikálie se mohou ukázat jako slibní kandidáti na prevenci neurozánětů.
• Ashwaganda obsahuje sloučeniny s významnými neurologickými regeneračními vlastnostmi, schopné rekonstruovat neuronální sítě.
• Ashwagandha se může ukázat jako potenciální terapeutický kandidát na potlačení neurozánětu.
• Byliny mohou hrát důležitou roli při zachování integrity různých neurotransmiterů.
• Úloha léčivých rostlin proti neurodegenerativním onemocněním.
• Přehled uzavírá výsledky nedávných studií o Ashwagandze, které naznačují její rozsáhlý potenciál jako neuroprotektivního při různých poruchách mozku.
• To ukazuje, že extrakt z kořene W. somnifera byl neuroprotektivní a mohl by mít terapeutický potenciál při mírném traumatickém poranění mozku.
• Withania somnifera zlepšuje neurodegeneraci a kognitivní poruchy spojené se systémovým zánětem.
• Withania somnifera u neurologických poruch: Etnofarmakologické důkazy, mechanismus účinku a jeho postup v transportních systémech.
• Fytochemikálie Withania somnifera mají neuroprotektivní potenciál v boji proti ischemické a hemoragické mrtvici zprostředkované želatinázami.
• Withaferin A spouští zástavu G2/M a vnitřní apoptózu v buňkách glioblastomu.
• Withaferin A zmírňuje sekundární poranění mozku vyvolané traumatickým poraněním prostřednictvím potlačení apoptózy v buňkách endotelu a modulací aktivace v mikrogliích.

Nespavost
• Ashwagandha by mohla být potenciálně užitečná pro zlepšení parametrů spánku u pacientů s nespavostí a úzkostí.

Neutropenie
= nedostatek určité skupiny bílých krvinek, tzv. neutrofilů
• Ashwaganda ruší neutropenii vyvolanou paklitaxelem.

Nootropikum
• Nootropika rostlinného původu a lidská kognice: Systematický přehled.

Obezita
- vliv na hubnutí
- pokles procenta tělesného tuku, včetně toho, který byl vzdoroval dietě a cvičení
• Withaferin A podporuje hnědnutí bílého tuku a zabraňuje obezitě prostřednictvím sympatického nervu aktivované osy Prdm16-FATP1.
• Withaferin A působí proti obezitě zvýšením energetického výdeje prostřednictvím termogenní genové exprese u obézních myší krmených dietou s vysokým obsahem tuku.
• Withaferin A chrání před obezitou způsobenou dietou s vysokým obsahem tuků.
• Výtažek z Withania somnifera zvyšuje energetický výdej zlepšením mitochondriální funkce v tukové tkáni a kosterním svalstvu.

Obsedantně kompulzivní porucha
• Extrakt W. somnifera může být prospěšný jako bezpečný a účinný doplněk k SSRI při léčbě OCD.

Odolnost
• Ashwaganda (W. somnifera) zvyšuje odolnost hostitele zvýšením produkce aktivity stimulující kolonie u myší infikovaných Listerií.

Osteoartróza
• Ashwaganda chrání matrici chrupavky při osteoartróze.

Otrava arsenem
• Withania somnifera má fytormediální účinek a je jedním z nejlepších protijedů proti reprodukční toxicitě vyvolané arsenem.

Otrava insekticidy
• Ashwaganda zmírňuje insekticidy indukovanou inhibici a poškození kognitivních funkcí.

Otrava léky
• Ashwaganda zmírňuje toxicitu vyvolanou cyklofosfamidem.

Otrava olovem
• Ashwaganda zmírňuje oxidační poškození spojené s otravou olovem.

Paměť
- zlepšuje paměť
- pomáhá při učení
• Ashwagandha může být účinná při zlepšování okamžité i obecné paměti u lidí s mírnou kognitivní poruchou.

Parkinsonova choroba
• Withania somnifera jako doplňková léčba syndromu refrakterních neklidných nohou u Parkinsonovy choroby.
• Ashwaganda zmírňuje 6-hydroxydopaminem indukovaný parkinsonismus u potkanů.
• Osa DJ1-Nrf2-STING zprostředkovává neuroprotektivní účinky Withaferinu A u Parkinsonovy choroby.
• Neuroprotektivní účinky Withania somnifera v modelu Parkinsonových buněk SH-SY5Y.
• Přehled přírodních antioxidantů v léčbě Parkinsonovy choroby.
• Ájurvéda může posílit terapeutické armamentárium Parkinsonovy choroby ke zlepšení klinických výsledků.

Poškození vakcinací = očkováním
• Ashwaganda může pozitivně vyvažovat nadměrnou stimulaci TH2 vyvolanou vakcinací a zároveň podporovat imunitu zprostředkovanou TH1.

Průjem
• Listy Withania somnifera mají protiprůjmovou aktivitu.

Rakovina
- ochraňuje zdravé buňky před nádorovým bujením
• Ashwaganda selektivně zabíjí rakovinné buňky.
• Ashwaganda má výraznou a rozmanitou protirakovinnou aktivitu.
• Extrakt z listů Ashwaganda vykazuje selektivní zabíjení rakovinných buněk.
• Vodní extrakt Withania somnifera má silný cytotoxický účinek na buňky lidského maligního melanomu A375.
• Withaferin A indukoval zhoršenou autofagii a rozvinutou proteinovou odpověď v lidských buněčných liniích rakoviny prsu.
• RNA-seq odhaluje nové mechanické cíle withaferinu A v buňkách rakoviny prostaty.
• Vodní extrakt z ashwagandhy potlačil nádorový růst gliomových buněk.
• Multi-bylinný produkt s názvem Protandim vykazuje chemopreventivní vlastnosti u myšího modelu rakoviny kůže.
• Multi-bylinný přípravek s názvem Protandim má chemopreventivní vlastnosti proti rakovině kůže.
• Extrakt z Withania somnifera snížil počet karcinomů mléčné žlázy, které se vyvinuly, a snížil rychlost buněčného dělení v karcinomech.
• Withaferin A zmírňuje srdeční kachexii vyvolanou rakovinou vaječníků.
• Withaferin-A, sloučenina nalezená v Ashwagandě, vykazuje in vivo protirakovinnou aktivitu proti rakovině slinivky.
• Withaferin-A, sloučenina nalezená v Ashwagandě, vykazuje in vivo protirakovinnou aktivitu v lidských buňkách rakoviny prsu.
• Withaferin-A, sloučenina nalezená v Ashwagandě, má ochranný účinek proti rakovině ústní dutiny u křečků vyvolané DMBA.
• Přehled protirakovinné aktivity withaferinu A, aktivní složky indického ženšenu Withania somnifera.
• Withaferin A zlepšuje kachexii indukovanou rakovinou vaječníků a prozánětlivou signalizaci.
• Výtažek z kořene Withania somnifera inhibuje syntézu mastných kyselin v buňkách rakoviny prostaty.
• Pohled na Withania somnifera modulující protinádorovou imunitu při cílení na rakovinu prostaty.
• Ashwaganda má antiproliferativní účinek proti lidským buňkám rakoviny prsu.
• Ashwaganda má významnou antiangiogenní aktivitu, což ukazuje na její možnou užitečnost při léčbě rakoviny.
• Ashwagandha by mohla být silným antioxidantem a slibným protirakovinným prostředkem proti rakovině jater.
• Tlumící úloha withaferinu A při proliferaci a migraci buněk rakoviny plic.
• Nízká koncentrace withaferinu A inhibuje migraci a invazi zprostředkovanou oxidativním stresem v buňkách rakoviny dutiny ústní.
• Proteinová frakce z Withania somnifera indukuje apoptózu zprostředkovanou mitochondriemi závislou na ROS v lidských buňkách rakoviny prsu MDA-MB-231.
• Přehled protirakovinného terapeutického potenciálu Withania somnifera (L.) Dunal.
• Kvantitativní MS přístup založený na SILAC odhaluje proteiny regulované Withaferinem A u rakoviny prostaty.
• Tento přehled shrnuje klíčové preklinické studie prokazující protirakovinné účinky withaferinu spolu s jeho molekulárními cíli a mechanismy souvisejícími s jeho protirakovinnými účinky.
• Tyto výsledky naznačují, že Withaferin-A se může ukázat jako účinná hlavní molekula při léčbě rakoviny dutiny ústní.
• Toto shrnuje přírodní rostliny jako prevenci rakoviny prsu nebo použití při léčbě.
• Withania somnifera (L.) Dunal: Potenciální terapeutické adjuvans u rakoviny.
• Withania somnifera (L.) Dunal: Fytochemie, vztah mezi strukturou a aktivitou a protirakovinný potenciál.
• Withania somnifera moduluje zánětlivé cytokiny spojené s rakovinnou kachexií a buněčnou smrt v leukemických buňkách THP-1.
• Withania somnifera moduluje zářením indukovanou tvorbu kmenových buněk rakoviny plic.
• Withaferin A aktivuje TRIM16 pro jeho protirakovinnou aktivitu u melanomu.
• Withaferin A přímo inhibuje proliferaci a metastatickou aktivitu buněk rakoviny žaludku.
• Withaferin A inhibuje proliferaci lidských buněk rakoviny endometria.
• Withaferin A může sloužit jako slibný prostředek pro terapii rakoviny jater.
• Withaferinem A zprostředkované změny exprese miRNA v mammosférách odvozených z rakoviny prsu.
• Withaferin A zmírňuje metastatické rysy u lidského spinocelulárního karcinomu ústní dutiny způsobené aberantní expresí claudinu-1.
• Withaferin A potlačuje proliferaci buněk rakoviny prsu.
• Withaferin A se zaměřuje na vimentin a podporuje buněčnou smrt v buňkách rakoviny prostaty, ale ne v normálních fibroblastech.
• Withaferin A spouští apoptózu a poškození DNA v buňkách J82 rakoviny močového měchýře.
• Apoptóza zprostředkovaná Withaferinem A v buňkách rakoviny prsu je spojena se změnami v mitochondriální dynamice.
• Withaferin A: od ajurvédské lidové medicíny k preklinickému léku proti rakovině.
• Withaferin-A je schopen inhibovat nejen proliferaci buněk HCT116, ale také zeslabit růst nádoru in vivo potlačením signálních drah STAT3.
• Identifikace withaferinu A jako potenciálního kandidáta na protinádorovou terapii u nemalobuněčného karcinomu plic.
• Důsledky Withaferinu-A pro chemoprevenci trojnásobně negativního karcinomu prsu.
• Withaferin A v kombinaci s cisplatinou vedl k 70 až 80% redukci růstu nádoru a úplné inhibici metastáz.
• Withanolid moduluje potenciální přeslech mezi apoptózou a autofagií v různých buněčných liniích kolorektálního karcinomu.
• Synergické kombinace paclitaxelu a withaferinu A proti buňkám lidského nemalobuněčného karcinomu plic.
• Antiangiogenní, apoptotická a matrix metaloproteinázová inhibiční aktivita ashwagandhy na buňky plicního adenokarcinomu.
• Synergický účinek 5-fluorouracilu a withaferinu-A indukuje stresem endoplazmatického retikula zprostředkovanou autofagii a apoptózu v buňkách kolorektálního karcinomu.
• W. somnifera indukované selektivní inhibiční účinky proti androgen-independentnímu karcinomu prostaty.
• Ashwaganda je nová a ideální doplňková terapie pro integrativní onkologickou péči.
• Withania Somnifera a withaferin A: potenciál v integrativní onkologii.
• Kombinace nízké dávky withaferinu A a fenethylesteru kyseliny kávové má antimetastatický potenciál.
• Tato studie prokázala antiproliferativní účinky withaferinu A na buněčné linie lidského osteosarkomu MG-63 a U2OS.
• Extrakt z kořene Withania somnifera indukuje apoptózu v buňkách myšího melanomu.
• Withaferin A inhibuje buněčnou proliferaci lidských myelomových buněk U266B1 a IM-9.
• Withaferin-A indukuje apoptózu v buněčné linii osteosarkomu U2OS.

Reprodukční systém
• Systematický přehled dostupných důkazů o účincích Withania somnifera na reprodukční systém.

Revma
• Cannabis sativa, Prunella vulgaris a Withania somnifera mají protizánětlivé, antiartritické a antirevmatické vlastnosti.

SARS-CoV - viz Koronaviry

Sexuální touha - viz Afrodiziakum

Schizofrenie
• Doplňková léčba standardizovaným extraktem z Withania somnifera přináší významné výhody u pacientů se schizofrenií.
• Withania somnifera může být příslibem při léčbě příznaků deprese a úzkosti u schizofrenie.

Síla
- zvýšení svalové síly

Sklerodermie
• Withaferin A zmírňuje bleomycinem indukovanou sklerodermii.

Soustředění - viz Koncentrace

Spánek
• Zdá se, že extrakt z Ashwagandha má příznivý účinek na zlepšení spánku u dospělých.

Srdce
• Withaferin A zabraňuje ischemickému/reperfuznímu poškození myokardu.

Stárnutí
- pomáhá vyhnout se ztrátě svalů při stárnutí
- zpomaluje stárnutí
• Withaferin-A zmírňuje stárnutím zprostředkované motorické degenerativní změny v substantia nigra a striatu starých potkanů.
• Ashwaganda obsahuje sloučeninu withanon, která vykazuje vlastnosti proti stárnutí u normálních lidských fibroblastů.

Strach
• Adaptogenní a anxiolytické účinky extraktu z kořene ashwagandha u zdravých dospělých.
• W. somnifera má adaptogenní, anxiolytické a antidepresivní účinky.

Stres
- výrazně snižuje vnímaný stres, pocity stresu
- pomáhá překonat stres
• Ashwagandha může sloužit jako účinný doplněk stravy pro zvládání stresu způsobeného spánkovou deprivací a souvisejících funkčních poruch.
• Prášek z kořene Withania somnifera chrání před posttraumatickou stresovou poruchou způsobenou poruchou paměti.
• Intervence Ashwagandha vedla k většímu zlepšení skóre (významně ve většině případů) než placebo ve výsledcích na škálách úzkosti nebo stresu.

Svaly
- pomáhá vyhnout se ztrátě svalů při stárnutí
- podporuje obnovu ztracené svalové hmoty
- pro větší velikost svalů
- snížení bolesti svalů
• Zatímco Withania somnifera podporuje růstové dráhy, zároveň snižuje aktivaci cest, které odbourávají svaly.
• Účinek hydroalkoholového extraktu Withania somnifera a dalších dietních intervencí na zlepšení svalové síly u stárnoucích potkanů.

Syndrom refrakterních neklidných nohou
• Withania somnifera jako doplňková léčba syndromu refrakterních neklidných nohou u Parkinsonovy choroby.

Systémový lupus erythematodes
• Ashwaganda má terapeutické vlastnosti v modelu systémového lupus erythematodes.

Štítná žláza
• Léčba ashwagandhou může být prospěšná pro normalizaci indexů štítné žlázy u subklinických pacientů s hypotyreózou.
• Ashwaganda a Bauhinia purpurea stimulují funkci štítné žlázy.
• Ashwaganda stimuluje funkci štítné žlázy zvýšením koncentrací T3 a T4.
• Současná data naznačují, že extrakt z kořene ashwagandha by mohl zabránit dysfunkci štítné žlázy a snížit její komplikace na nervovém systému.

Testosteron
- velké zvýšení hladiny testosteronu
- podporuje prudký nárůst hladin testosteronu

Únava
- stimulant proti únavě

Úzkost
- působí proti úzkosti
• Adaptogenní a anxiolytické účinky extraktu z kořene ashwagandha u zdravých dospělých.
• Ashwaganda zmírňuje úzkost vyvolanou abstinencí v důsledku chronické konzumace etanolu.
• Ashwagandha by mohla být potenciálně užitečná pro zlepšení parametrů spánku u pacientů s nespavostí a úzkostí.
• Extrakt z W. somnifera nabízí některé potenciální výhody jako bezpečná a účinná doplňková terapie k SSRI u generalizované úzkostné poruchy.
• Withania somnifera může být příslibem při léčbě příznaků deprese a úzkosti u schizofrenie.
• Přerušovaný půst v kombinaci se suplementací ájurvédských bylin snižuje úzkost u samic potkanů ​​středního věku.
• Polybylinný přípravek je srovnatelný s benzodiazepienovým lékem alprazolam ve snížení úzkostného chování vyvolaného abstinencí etanolu.
• Farmakologický a farmakokinetický účinek polybylinné kombinace s Withania somnifera (L.) Dunal pro zvládání úzkosti.
• Withania somnifera je potenciálním kandidátem na zmírnění úzkosti a neurozánětu vyvolaného dietou s vysokým obsahem tuku.
• W. somnifera má adaptogenní, anxiolytické a antidepresivní účinky.
• Intervence Ashwagandha vedla k většímu zlepšení skóre (významně ve většině případů) než placebo ve výsledcích na škálách úzkosti nebo stresu.

Vitalita
- zlepšuje vitalitu

Vyčerpání
- působí proti vyčerpání

Vysoký tlak - viz Krevní tlak

Využitelné množství kyslíku
• Suplementace ashwagandhy může zlepšit VO2max u sportovců a nesportujících lidí.
• Extrakt z kořene Ashwagandha může úspěšně zvýšit kardiorespirační vytrvalost a zlepšit kvalitu života u zdravých sportujících dospělých.

Zánět
- protizánětlivé účinky
• Perorální podávání WSR má analgetické a protizánětlivé účinky u potkanů ​​s fruktózou pitnou vodou a způsobuje zlepšený index inzulinové rezistence.
• Withaferin A zlepšuje kachexii indukovanou rakovinou vaječníků a prozánětlivou signalizaci.
• Withania somnifera – kouzelná rostlina zaměřená na více cest při zánětech souvisejících s rakovinou.
• Mastné kyseliny ze semen W. somnifera mají silné protizánětlivé vlastnosti spolu s pozoruhodným terapeutickým potenciálem na kožní etiologie podobné psoriáze.
• Cannabis sativa, Prunella vulgaris a Withania somnifera mají protizánětlivé, antiartritické a antirevmatické vlastnosti.

Zánět pobřišnice
• Withanolidy z Withania somnifera zlepšují infiltraci neutrofilů u endotoxinem indukované peritonitidy.

Závislost
• Ashwaganda snižuje toleranci a závislost na morfinu u myší.
• Withinia Somnifera samotná a v kombinaci s Shilajeetem zabránila abstinenci etanolu a závislosti na alkoholu.

Zlepšení schopnosti překonat zátěž - viz Adaptogen

 

 

Léčebné užití a dávkování

5 gramů rozdrceného kořene vařit ve vodě. Účinky se projeví po měsíčním pravidelném pití.

 

 

Varování

Nevhodné pro těhotné a kojící ženy.

 

Další využití

Konzervant
• Tato studie potvrdila potenciál vybraných extraktů koření jako účinného přírodního konzervantu potravin ve šťávách.

 

Pěstování

Semena se sejí v květnu na povrch půdy a jemně se přitlačí. Mají výbornou klíčivost. Pěstuje se u nás jako přenosná rostlina s normální zálivkou. Přes zimní měsíce doma, od jara do podzimu může být venku. Mladé rostlince příliš mnoho sluníčka nesvědčí, mohou jí žloutnout listy.

 

Choroby a škůdci

 

 

Literatura

 

Taxonomie

říše Plantae - rostliny
oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné
třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny
řád Solanales - lilkotvaré
čeleď Solanaceae - lilkovité
rod Withania - withanie, vitánie

 

Vitánie snodárná latinsky

Withania somnifera

 

Národní názvy

Česky - Czech   Withanie snodárná, Vitánie snodárná, withánie snodárná, Ašvaganda, Ashwagandha

Slovensky - Slovak   Withania opojná

Anglicky - English   Ashwagandha, Withania

Afrikánština - Afrikaans  

Albánsky - Shqip  

Arabsky - Arabic  

Azerbajdžánsky - Azərbaycan  

Baskitsky - Euskara  

Bělorusky - Беларусь  

Bosensky - Bosanski  

Bulharsky - Bulgarian  

Čínsky - Chinese  

Dánsky - Danish  

Esperanto  

Estonsky - Estonian  

Finsky - Finnish  

Francouzsky - French  

Hebrejsky - עִברִית - Hebrew  

Holandsky - Dutch  

Chorvatsky - Croatian  

Islandsky - Iceland  

Italsky - Italian  

Japonsky - Japanese  

Katalánsky - Català  

Korejsky - 한국어 Korejsky - 한국어  

Litevsky - Lietuvių  

Lotyšsky - Latvian  

Maďarsky - Hungarian  

Makedonsky - Македонски  

Mongolsky - Монгол  

Německy - German  

Norsky - Norwegian  

Polsky - Polish  

Portugalsky - Portuguese  

Řecky - Greek  

Rumunsky - Romanian  

Rusky - Russian  

Slovinsky - Slovenian  

Srbsky - Serbian  

Španělsky - Spanish  

Švédsky - Swedish  

Turecky - Turkish  

Ukrajinsky - Ukrainian  

Vietnamsky - Vietnamese  

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.