Fotodoma

Fotodoma » Zdraví » Přírodní léčiva » Jak zhubnout » Podpora obezity

Co podporuje obezitu

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Poslední aktualizace stránky: 10.7.2022

Obsah
Jak rychle zhubnout
Diety na hubnutí
Dlouhověkost a modré zóny
Co pomáhá na hubnutí
Co podporuje obezitu

 

Látky a akce s negativními vlivy na obezitu s abstrakty některých vědeckých studií

Zde se dostáváme k podstatě nejen obezity, ale i mnohých civilizačních nemocí, tedy že
klíčem ke snížení obezity není, co jíst, ale spíše co nejíst nebo kdy nejíst.

 

Bisfenoly
Bisfenol A z plastových láhví způsobuje obezitu.
• V této průřezové studii dětí a dospívajících bylo zjištěno, že koncentrace BPA v moči významně souvisí s obezitou.
• Tato studie naznačila možnou kauzalitu mezi expozicí BPA a dětskou obezitou.
• BPA je pozitivně spojena s generalizovanou obezitou, abdominální obezitou a inzulinovou rezistencí u dospělých Číňanů středního a vyššího věku.
• Gestační koncentrace BPA v moči byly spojeny s mírným zvýšením centrální adipozity dívek během raného dětství.
• Vyšší expozice BPA je spojena s obecnou a centrální obezitou v obecné dospělé populaci Spojených států.
• Vyšší hladiny BPA v moči jsou u korejských žen v reprodukčním věku spojeny s obezitou, inzulinovou rezistencí a metabolickými poruchami.
• Tyto výsledky naznačují, že chemické látky nahrazující BPA korelují s obezitou u současných dětí.
• Obezita zhoršuje toxický účinek BPA na spermatogenezi.
• Vysoká reaktivita bisfenolu A s dezinfekčním chlórem je patrná v okamžité tvorbě chlorovaných derivátů BPA.
• Tento přehled rozsahu rekapituluje možné účinky BPA, které mohou vést k obezitě, s důkazy ze současných studií in vivo.
• Souvislost mezi expozicí bisfenolu A a obezitou/nadváhou u dětí a dospívajících.
• Plazmatické hladiny bisfenolu-A souvisí se zánětlivými markery, viscerální obezitou a inzulinovou rezistencí.
• Tato studie poprvé ukázala, že expozice bisfenolu F byla pozitivně spojena s vyšším rizikem obezity u dětí a dospívajících.
• Expozice bisfenolu F u dospívajících heterogenních krys (HS) ovlivňuje růst a adipozitu.
• Bisfenol A odhaluje své obezitogenní účinky prostřednictvím narušení glukózové tolerance, oxidačně-antioxidační rovnováhy a modulace zánětlivých cytokinů.
• Perinatální expozice bisfenolu S (BPS) podporuje rozvoj obezity
• Vyšší náchylnost žen k bisfenolu A a potenciálně vyšší riziko rozvoje obezity v dospělosti.
• Analogy bisfenolu A v potravinách a jejich hormonální a obezitogenní účinky.

Cukr
Chuť na sladké lze částečně utišit sladkými barvami, sladkou hudbou či sladkou vůní.
• Tato studie prokázala významnou souvislost mezi konzumací cukru a uměle slazené sody a obezitou.
Tento přehled shrnuje důkazy o riziku obezity, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění z nápojů slazených cukrem.
• Tyto výsledky naznačují, že vysoký příjem volných cukrů, sacharózy a fruktózy byl u japonských mužů spojen s dlouhodobým přírůstkem hmotnosti.
• Vyšší spotřeba nápojů obsahujících cukr je spojena s obezitou u předškolních dětí.
• Zdá se, že konzumace nápojů slazených cukrem je nezávisle spojena s vyšší abdominální adipozitou a vyšším ranním kortizolem.
• Konzumace nápojů slazených cukrem zvyšuje riziko obezity a cukrovky 2. typu.
• Tyto výsledky ukazují, že vyšší příjem nápojů slazených cukrem předpovídá nárůst hmotnosti.
• Důkazy naznačují, že konzumace nápojů slazených cukrem je pozitivně spojena s indexy obezity u dětí a dospělých nebo má na ně vliv.
• Příjem slazených nápojů v raném dětství je spojen s vyšším rizikem adipozity a rizika nadváhy a obezity.
• Obezita může být stav nutričního a energetického deficitu způsobený nadměrnou konzumací přidaných cukrů.
• Konzumace nápojů slazených cukrem, přibírání na váze a riziko cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění v Asii.
• Mechanistické studie ukázaly, že diety s vysokým obsahem jednoduchých cukrů zvyšují jak de novo lipogenezi, tak jaterní tuk.
• Vysoká expozice tuku a cukru přispívá k přenosu dysfunkčních mitochondrií z oocytu na blastocystu.

Emulgátory
• Emulgátory karboxymethylcelulóza a polysorbát 80 vyvolaly u divokých hostitelů zánět nízkého stupně, obezitu a metabolický syndrom.

Energetické nápoje
• Pravidelná konzumace energetických nápojů by mohla přispět k zubní erozi a rozvoji obezity.

Fruktóza
• Omezení fruktózy snížilo jaterní tuk, viscerální tuk a de novo lipogenezi a zlepšilo kinetiku inzulínu u dětí s obezitou.
• Volná fruktóza z mateřské stravy může přispět k programování obezity u potomků zvířat.
• Fruktóza přispívá k rozvoji obezity a tučného života.
• Fruktóza může způsobit metabolický syndrom kvůli své schopnosti zvyšovat hladinu kyseliny močové.
• Krmení s vysokým obsahem tuku, fruktózy a cholesterolu způsobuje závažnou dysbiózu NASH a cekální mikroflóry u juvenilních prasat ossabaw.
• Krmení s vysokým obsahem fruktózy vyvolává u potkanů ​​nedostatek mědi, což může přispívat k metabolickému syndromu, včetně hyperlipidémie a ztučnění jater.
• Nápoje s vysokým obsahem fruktózy ovlivňují expresi mikroRNA odlišně u hubených a obézních myší.
• Nasycené tuky (transmastné kyseliny) a fruktóza hrají roli v patogenezi nealkoholického ztučnění jater.
• Tato studie naznačuje, že fruktóza sama o sobě při absenci nadměrného příjmu energie zvyšuje ukládání tuku a tělesnou hmotnost potenciálně snížením fyzické aktivity.
• Dietní fruktóza může podporovat rozvoj nealkoholického ztučnění jater, které samo o sobě může vést k jaterní inzulínové rezistenci, což je klíčový rys diabetes mellitus 2. typu.
• Fruktóza: metabolické, hedonické a společenské paralely s etanolem.
• Vysoká expozice fruktóze během kritických období vývoje plodu, novorozence a kojence může působit jako obezogen a v konečném důsledku podporovat rozvoj obezity a souvisejícího metabolického rizika.
• Konzumace nealkoholických nápojů (fruktóza) a nealkoholické ztučnění jater.

Ftaláty
• Expozice ftalátům může souviset se statisticky významným zvýšením sérových hladin ALT a AST a také se zvýšeným BMI.
• Prenatální expozice některým ftalátům a parabenům může zvýšit riziko obezity v raném dětství.
• Expozice DEHP snižuje hydrolýzu lipidů a podporuje akumulaci triglyceridů.

Glukózo-fruktózový sirup, HFCS
• Tyto údaje ukazují, že HFCS může přispívat k metabolické poruše a změněné dopaminové funkci nezávisle na přírůstku hmotnosti a dietách s vysokým obsahem tuků.
• Potkani krmení stravou bohatou na HFCS po dobu 6 měsíců vykazují abnormální přírůstek hmotnosti, zvýšené cirkulující triglyceridy a zvýšené ukládání tuku.

Glutamát sodný
• Glutamát sodný ve stravě zvyšuje přírůstek hmotnosti a adipozitu a snižuje citlivost na inzulín na zvířecím modelu.
• Glukózová intolerance u obezity s glutamátem sodným je spojena s hyperglukagonémií a inzulinovou rezistencí v α buňkách.
• Glutamát sodný se používá k vyvolání hypotalamické obezity u modelu samic potkanů.
• Glutamát sodný se používá k indukci inzulínové rezistence a obezity na zvířecím modelu.
• Glutamát sodný se používá k vyvolání metabolického syndromu u krysího modelu.
• Glutamát sodný se používá k vyvolání obezity a ztučnění jater na zvířecím modelu.
• Obezita vyvolaná glutamátem sodným změnila expresi a aktivitu glutathion S-transferáz v myším srdci a ledvinách.
• Novorozenecká intoxikace glutamátem sodným je spojena s obezitou v dospělosti.
• Prediabetické změny v genové expresi indukované aspartamem a glutamátem sodným u myší C57Bl/6 J krmených trans tukem.
• MSG zvyšuje expresi genu pro obezitu, leptin, inzulín, LDL cholesterol, celkové lipidy (TL), glukózu a snižuje expresi genu leptinového receptoru-b.
• Nástup MSG-obezity je spojen s narušením centrálního řízení osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny.

Inzulín

Léky
• Expozice antibiotikům během prvních 6 měsíců života je spojena s konzistentním nárůstem tělesné hmotnosti od 10 do 38 měsíců.
• Léčba velké depresivní poruchy olanzapinem v kombinaci s fluoxetinem může u velkého procenta pacientů vést ke zvýšení tělesné hmotnosti.
• Metabolické vedlejší účinky risperidonu u časného nástupu schizofrenie zahrnují možná obezitu.

Light produkty
Light produkty jsou podvod s umělými sladidly. S jejich pomocí není možné zhubnout a pouze do těla dostaneme další jedy.

Mléko
• Mléko - propagátor chronických západních nemocí.
• Kojenecká výživa na bázi kravského mléka může přispívat k dětské obezitě prostřednictvím nadměrného leucinu-mTORC1-signalizace.
• Přehled vlivu metabolických hormonů vylučovaných do lidského mateřského mléka na nutriční programování u dětské obezity.

Nasycené tuky
• Nasycené tuky (transmastné kyseliny) a fruktóza hrají roli v patogenezi nealkoholického ztučnění jater.

Očkování
• Zvýšená expozice organické rtuti z vakcín proti hepatitidě B obsahujících Thimerosal by mohla vést ke zvýšenému riziku diagnózy obezity.

Parabeny
• Prenatální expozice některým ftalátům a parabenům může zvýšit riziko obezity v raném dětství.

Perzistentní organické polutanty
• Zdá se, že expozice nízkým dávkám perzistentních organických polutantů přispívá k rozvoji obezity, dyslipidemie a inzulínové rezistence.

Pesticidy
• Plazmatické koncentrace některých pesticidů pozitivně souvisí s tukovou hmotou.
• Existuje souvislost mezi koncentracemi dichlorfenolových pesticidů v moči a obezitou u dětí.
• Pesticid methoxychlor má potenciál podporovat epigenetickou transgenerační dědičnost onemocnění.
• Přehled a aktualizace expozice člověka a toxicity pesticidů.
• Poruchy energetického metabolismu vyvolané pesticidy.

Psilocybin
• Psilocybin prokázal mírné, ale významné účinky na nárůst hmotnosti.

Pšenice
Veškerá pšenice dnes pěstovaná je geneticky modifikovaná takovým způsobem, že nám způsobuje drogovou závislost na jejím požívání a je jedním z hlavních důvodů obezity a tloustnutí. Urychluje stárnutí a způsobuje mnoho nemocí. Pouhým vyloučením pšenice a jejím nahrazením zeleninou lze podle toho, jaký máme k hubnutí základ, snadno hubnout 3-7 kg měsíčně. Při tak rychlém hubnutí je potřeba dbát na současnou detoxikaci, viz stránka Zdraví.

Rafinované sacharidy
= rafinovaný cukr, ale i bílá mouka

Rtuť
• Tento přehled navrhuje možnou souvislost mezi obezitou matek, hladinami rtuti a autismem u potomků.

Řepka
• Chronické vystavení dietě bohaté na řepku vedla k významnému zvýšení tělesné hmotnosti a zhoršení jejich pracovní paměti.

Sedavý způsob života
• Sedavý stav je spojen s několika kardiovaskulárními rizikovými faktory a může být odpovědný za zvyšující se prevalenci obezity a diabetu.

Silně kořeněná jídla
Silně kořeněná jídla vytvářejí další chuť k jídlu. Je dobré po nich sníst třeba kyselou okurku.

Sladidla
Nepoužívejme umělá sladidla - na rozdíl od cukru neposkytují pocit spokojenosti a my se cpeme o to víc. Tělo dostane sladkou chutí impuls k uvolnění inzulínu, protože očekává cukr. Ten ale nepřijde, hladina inzulínu klesne a my dostaneme obrovský hlad. Po čase tělo inzulín přestane uvolňovat - zvykne si. Následuje mizerná nálada a obrovská chuť na sladké. A přibírání a cukrovka a skvělé zisky potravinářského a farmaceutického průmyslu. Ne nadarmo jsou umělá sladidla přidávána prasatům, aby po nich pěkně tloustla. Jako další bonus, např. po aspartamu, trpíme bolestmi hlavy a depresemi, někdy až epileptickými záchvaty. Proto chuť na sladké raději zažeňte čerstvým zralým ovocem, nejlépe hodně vodnatým. Viz také stránku Éčka.
Umělé sladidlo Aspartam (E951), je prý jedovaté a bylo vyvinuto původně jako bojová chemická látka. Způsobuje cukrovku, leukémii, rakovinu, odumírání mozkových neuronů a další nemoci, vyvolává také nadměrné přejídání. Aspartam potlačuje tvorbu seratoninu, to vyvolává touhu po uhlohydrátech a my tloustneme. Tedy vyvolává obezitu.
Umělé sladidlo Sacharin (E954) je rakovinotvorné a vytváří další chuť na sladké.
• U dospělých ve středním věku je konzumace nealkoholických nápojů spojena s vyšší prevalencí a výskytem více metabolických rizikových faktorů.
• Prediabetické změny v genové expresi indukované aspartamem a glutamátem sodným u myší C57Bl/6 J krmených trans tukem.
• Sacharin a aspartam ve srovnání se sacharózou vyvolávají větší přírůstek hmotnosti u dospělých potkanů ​​při podobných úrovních celkového příjmu kalorií.
• Umělé sladidlo acesulfam draselný ovlivňuje střevní mikrobiom a přírůstek tělesné hmotnosti u myší.
• Konzumace umělých sladidel může přispět ke zvýšení rizik obezity nebo s ní spojených negativních zdravotních následků.

Směnování, práce na směny
• Rotující směny byly spojeny s obezitou u mužů ze severovýchodního Ontaria.

Sociální izolace
• Sociální izolace přispívá k rozvoji obezity a diabetu 2. typu u myší.

Sójový olej
• Tyto výsledky naznačují, že u myší je strava s vysokým obsahem sójového oleje škodlivější pro metabolické zdraví než strava s vysokým obsahem fruktózy nebo kokosového oleje.

Sycené nápoje
• Konzumace sody je v Kalifornii spojena s obezitou.
• Konzumace sody více než 1 porce denně je spojena s problémy s váhou u 2letých mexických amerických dětí v Kalifornii.

Těžké kovy
• Zvýšená expozice organické rtuti z vakcín proti hepatitidě B obsahujících Thimerosal by mohla vést ke zvýšenému riziku diagnózy obezity.

Tryskové palivo
• Uhlovodíky (tryskové palivo JP-8) vyvolávají epigenetickou transgenerační dědičnost obezity, reprodukčních chorob a epimutací spermií.

Tuky
• Strava s vysokým obsahem tuků vyvolává u myší metabolický syndrom.
• Obezita vyvolaná západní stravou s vysokým obsahem tuku přispívá ke zvýšenému růstu nádorů u myších modelů lidské rakoviny tlustého střeva.
• Vysoká expozice tuku a cukru přispívá k přenosu dysfunkčních mitochondrií z oocytu na blastocystu.

Zánět
• Existuje souvislost mezi zánětlivým stavem a adipozitou, alergií a astmatem u dětí.
• Tato studie naznačuje, že zánětlivý potenciál stravy může ovlivnit adipozitu u dívek.
• Redukce hmotnosti zlepšuje imunitní systém a zánětlivé cytokiny u obézních astmatických pacientů.
• Přehled zánětu a osy střevo-mozek souvisí s obezitou a kognitivní dysfunkcí.

Západní strava
• Prozánětlivá dieta zvyšuje u dospívajících chlapců pravděpodobnost obezity a nadváhy.
• Obezita vyvolaná západní stravou s vysokým obsahem tuku přispívá ke zvýšenému růstu nádorů u myších modelů lidské rakoviny tlustého střeva.
• Západní strava může vést ke zvýšenému zánětu, snížené kontrole infekce, zvýšenému výskytu rakoviny a alergickým a autozánětlivým onemocněním.

Znečištěné prostředí
• Souvislost mezi dlouhodobým vystavením znečištění okolního ovzduší a obezitou u čínské venkovské populace.

 

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.