Fotodoma.cz
Galerie
Galerie fotografií přírody

 

Objednací číslo snímku:
Gig_4001088

Rozměry:
3770x2592

Cena: 3

 

BioLib - encyklopedie přírody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalní divadlo nad Kovářovou roklí, NPR Broumovské stěny, CHKO Broumovsko

 

Skalní divadlo nad Kovářovou roklí, Národní přírodní rezervace Broumovské stěny, Chráněná krajinná oblast Broumovsko, Česká republika

Ze zajištěné vyhlídky nad Kovářovou roklí zvané Skalní divadlo, se otevírá nejkrásnější pohled na rozsáhlé pískovcové skalní město s místy zachovanými smíšenými porosty. Kovářova rokle je nejznámější roklí NPR Broumovské stěny.

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny byla vyhlášena 5.3.1956. Patří ke krajinářsky nejhodnotnějším částem Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Rozprostírá se na ploše 1179,4ha ve vrcholové části silně členitého, geomorfologicky pestrého a zajímavého pískovcového hřbetu Broumovských stěn, budovaného kvádrovými pískovci středního turonu. NPR Broumovské stěny se nachází na okraji jihozápadní části Broumovské kotliny. Hřeben dlouhý přibližně 12km ve směru SZ-JV na severozápadě začíná Honským sedlem (589m.n.m.) a na jihovýchodě končí sedlem Machovský kříž (669m.n.m.). Dále geologicky i geomorfologicky shodný terén pokračuje Stolovými horami na území Polska.
Selektivním zvětráváním svrchnokřídových pískovců zde vznikla řada nápadných a zajímavých skalních útvarů. Nejvyšším bodem Broumovských stěn je Božanovský Špičák s nadmořskou výškou 772m. Souvrství pískovcových skal je ukloněno k jihozápadu a v závislosti na úklonu těchto vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné. Místy jen několik metrů úzké temeno Broumovských stěn je skalnaté a do Broumovské kotliny hřeben strmě spadá ve formě pásma příkrých skalních stěn a prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů, které místy lemují hluboké rokle.
Místy zde můžete najít zachovalé přirozené smíšené porosty se zastoupením buků a jedlí, na vrcholcích místy rostou reliktní bory. Širší území je pokryto většinou smrkovými monokulturami, které jsou především na západních návětrných stranách ve vrcholových polohách poškozeny imisemi a silnými větry.