Jablunkov

Vlajka města Jablunkov Znak města Jablunkov

Základní údaje města Jablunkov

Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Telefon: 558 340 611
E-mail: posta@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz

Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec s rozšířenou působností: Jablunkov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jablunkov
Status: Město
Kód obce: 598259


Zeměpisná šířka: 49° 34' 28" s.š.
Zeměpisná délka: 18° 45' 58" v.d.
Nadmořská výška: 386 m n.m.
Rozloha: 1038 ha
Počet obyvatel k 1.1.2012: 5708
První písemná zmínka pochází z roku 1435

Části města: Jablunkov
Pošta: 739 91 Jablunkov

Fotogalerie města Jablunkov

K fotografiím můžete zakoupit licence pro jejich komerční využití nebo použití na jiných www stránkách.

Zdravotní středisko, Jablunkov
Náměstí Svobody, Jablunkov
Muzeum na náměstí Svobody, Jablunkov
Město a Beskydy, Jablunkov
Farní kostel, Jablunkov
Kostel svatého Josefa a klášter, Jablunkov
Kostel svatého Josefa, Jablunkov
Nám. Svobody, Jablunkov
Plicní sanatorium, Jablunkov
Radnice, Jablunkov
 

Místopis, historie a symbolika města Jablunkov

Popis vlajky: List tvoří žlutý žerďový pruh široký polovinu délky listu s půlí černé orlice se žlutou zbrojí, červeným jazykem a bílým jetelovitě zakončeným perizoniem s křížkem, přiléhající ke dvěma vodorovným pruhům ve vlající polovině, modrému a červenému. V modrém pruhu bílý beránek se svatozáří, přidržující šikmo žlutou, křížem zakončenou žerď s bílou dvoucípou korouhví s červeným křížem. V červeném pruhu zelená jabloň se žlutými jablky a hnědým kmenem. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Právo užívat vlajku udělil městu Jablunkov předseda poslanecké sněmovny dne 8.6.2004.

Památky a zajímavosti města Jablunkov

Kostel Božího těla, Štkpt. A. Velebnovského, kulturní památka, Jablunkov
Kaplička, při čp. 32, Bělá, kulturní památka
Křtitelnice, Mariánské náměstí, při čp. 26, kulturní památka, Jablunkov
Kašna se sochou P. Marie Immaculaty, Mariánské náměstí, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Mariánské náměstí čp.8, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Mariánské náměstí čp.14, nyní budova muzea, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Mariánské náměstí čp.16, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Mariánské náměstí čp.18, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Mariánské náměstí čp.19, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Dukelská čp.43, kulturní památka, Jablunkov
Klášter, Nádražní čp.52, kulturní památka, Jablunkov
Radnice, nároží Dukelské a Školní čp.144, kulturní památka, Jablunkov
Měšťanský dům, Štkpt. Velebnovského čp.150, kulturní památka, Jablunkov
Sanatorium plicní, čp. 442, kulturní památka, Jablunkov
Vila, Školní čp.474, kulturní památka, Jablunkov

Zdroj (upraveno): Národní památkový ústav

Přírodní zajímavosti na území města Jablunkov

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastech, skamenující prameny s tvorbou pěnovců, lesy na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, vegetace skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny, smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Motyčanka, přírodní památka (mokřadní louka s typickými prvky vegetace jako ojedinělá a vzácná v této oblasti)
Olše, evropsky významná lokalita (smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, lokalita mihule potoční, vydry říční)
Pod hájenkou Kyčera, přírodní památka (rašeliniště a prameniště s hojným výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin)
Vřesová stráň, přírodní rezervace (lokalita chráněných a mizejících druhů rostlin, je též biotopem ohrožené fauny a má nemalý význam estetický a krajinotvorný)

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Jablunkov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Jablunkov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/fm-jablunkov/" title="Jablunkov na Fotodoma.cz">Jablunkov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Jablunkov na http://www.fotodoma.cz/fm-jablunkov/

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Gokna - plastová okna a dveře gokna.cz

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)