Horní Planá

Vlajka města Horní Planá Znak města Horní Planá

Základní údaje města Horní Planá

Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
Telefon: 380 724 410
E-mail: mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Planá
Status: Město
Kód obce: 545511


Zeměpisná šířka: 48° 46' 00" s.š.
Zeměpisná délka: 14° 01' 57" v.d.
Nadmořská výška: 776 m n.m.
Rozloha: 9926 ha
Počet obyvatel k 1.1.2012: 2161
První písemná zmínka pochází z roku 1332

Části města: Bližší Lhota | Hodňov | Horní Planá | Hory | Hůrka | Olšina | Pernek | Žlábek
Pošta: 382 26 Horní Planá

Fotogalerie města Horní Planá

K fotografiím můžete zakoupit licence pro jejich komerční využití nebo použití na jiných www stránkách.

Penzion a lékárna Arnika, Horní Planá
Penzion a lékárna Arnika, Horní Planá
Objednací číslo fotografie: Gig_4031555


Lipno, Horní Planá
Lipno, Horní Planá
Objednací číslo fotografie: Gig_4031597


 

Místopis, historie a symbolika města Horní Planá

Popis znaku: Ve stříbrném štítě se zeleným návrším sedící vztyčený medvěd přirozené barvy držící červenou růži se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.
Popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený vypouklý, v poměru 9 : 1. Přes ně sedící vztyčený hnědý medvěd s červeným jazykem a bílými zuby držící červenou růži se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Právo užívat vlajku bylo uděleno Horní Plané předsedou poslanecké sněmovny dne 11.4.2008.

Památky a zajímavosti města Horní Planá

Kostel P. Marie Bolestné, vrch nad Horní Planou, kulturní památka
Kostel sv. Markéty, kulturní památka, Horní Planá
Kaplička nad vsí u Stifterova smrku, kulturní památka, Horní Planá
Boží muka, Dobrá Voda, kulturní památka
Socha sv. Jana Nepomuckého, nám., v parku, kulturní památka, Horní Planá
Pomník Adalberta Stiftera v sadech nad Horní Planou, kulturní památka
Kašna I. nám., nad městským úřadem, kulturní památka, Horní Planá
Kašna II. nám., pod městským úřadem, kulturní památka, Horní Planá
Fara, nám.čp.1, kulturní památka, Horní Planá
Měšťanský dům čp.21 - rodný dům Adalberta Stiftera, kulturní památka, Horní Planá

Myslivna, kulturní památka, čp. 11, Bližší Lhota

Kostel Nejsvětější Trojice, kulturní památka, náves, Hodňov
Výklenková kaplička, kulturní památka, náves, Hodňov
Venkovská usedlost "Vierkant", kulturní památka, čp.1, Hodňov

Boží muka, kulturní památka, Pernek

Zdroj (upraveno): Národní památkový ústav

Přírodní zajímavosti na území města Horní Planá

Házlův kříž, přírodní památka (soubor podmáčených luk a pastvin s četnými lučními rašeliništi a rašelinnými prameništi, významná flora a vegetace)
NP Šumava, národní park
Pestřice, přírodní památka (soubor vlhkých luk, rašelinišť a rašelinných pramenišť podél toku Pestřice, významná flóra a vegetace, tokaniště tetřívků)
Pod Borkovou, přírodní rezervace (ochrana biotopů rašelinišť, slatinišť, nevápnitých mokřadů, periodicky zaplavovaných ploch a křovin a ochrana před škodlivými zásahy do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů)
Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové, přírodní památka (rozsáhlejší pramenná oblast s četnými rašelinnými prameništi a ojedinělými lučními rašeliništi, významná flora a vegetace)
Račínská prameniště, přírodní památka (pramenné oblasti potoků, pastvinná a luční společenstva, významná flóra)
Šumava, Chráněná krajinná oblast
Šumava, Evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a v podhorských oblastech, aktivní vrchoviště, lesy na svazích, sutích a v roklích, rašelinný les, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, stojaté vody, přirozené vodní nádrže s vegetací, nížinné až horské vodní toky s vegetací, suchá vřesoviště, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, horské sečené louky, přechodová rašeliniště a třasoviště, vegetace silikátových skalnatých svahů, lokalita hořečku českého, střevlíka Ménétriésova, mihule potoční, netopýra velkého, perlorodky říční, rysa ostrovida, vranky obecné, vrápence malého, vydry říční, srpnatky fermežové)
Šumava, ptačí oblast (populace tetřívka obecného, tetřeva hlušce, čápa černého, chřástala polního, kulíška nejmenšího, sýce rousného, datla černého, jeřábka lesního, datlíka tříprstého a jejich biotopy)
Úval Zvonková, přírodní památka (údolní niva potoka s četnými rašelinnými prameništi, významná flora a vegetace)

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Horní Planá, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Horní Planá

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ck-horni-plana/" title="Horní Planá na Fotodoma.cz">Horní Planá</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Horní Planá na http://www.fotodoma.cz/ck-horni-plana/

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny

Zlaté šperky

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)