Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Valašská Polanka


Vlajka Valašská Polanka       Znak Valašská Polanka

 

Valašská Polanka

 

Obecní úřad Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, 756 11 Valašská Polanka
Telefon: 571 446 362, 571 446 111
E-mail: info@valasskapolanka.cz
ID datové schránky: 6ivbsar
www.valasskapolanka.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Valašská Polanka Snubní prsteny Valašská Polanka

 

Symbolika obce Valašská Polanka

Vlajka obce Valašská Polanka

Právo užívat vlajku obci Valašská Polanka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.11.1999. 
Číslo rozhodnutí: 41
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý, v poměru 1:4:1. V modrém poli nad kráčející bílou ovcí radlice hrotem dolů a ostřím k vlajícímu okraji a vozové kolo s dvanácti rameny, obojí žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Valašská Polanka

Právo užívat znak obci Valašská Polanka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.11.1999. 
Číslo rozhodnutí: 41
Popis znaku: V modrém štítě kráčející stříbrná ovce, provázená nahoře vpravo radlicí vlevo vozovým kolem se dvanácti rameny, obojí zlaté.

 

Základní údaje obce Valašská Polanka

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544990
IČ: 00304361
DIČ: CZ00304361
Status: obec

Nadmořská výška: 388 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 15' 46" s.š., 17° 59' 49" v.d.
Rozloha: 1236 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1361

Části obce: Valašská Polanka
PSČ a pošta: 756 11 Valašská Polanka

 

Z historie obce Valašská Polanka

První písemná zmínka o obci Polanka  je v listině papežské kurie z roku 1361, podle níž patřila klášteru ve Vizovicích. Název obce je pravděpodobně odvozen od slova polana (polanka), jímž lidé označovali nevelký kus orné půdy po stranách lemovaný lesem.

Pečeť Valašská Polanka

 

Památky a zajímavosti obce Valašská Polanka

Kostel sv. Jana Křtitele, Valašská Polanka
Kříž před kostelem, kulturní památka, Valašská Polanka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Valašská Polanka

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy
, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Valašská Polanka, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Valašská Polanka

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/valasska-polanka/">Valašská Polanka</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/valasska-polanka/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.