Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Ústí


Vlajka Ústí       Znak Ústí

 

Ústí

 

Obecní úřad Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín 1
Telefon: 571 419 469
E-mail: obec@obecusti.cz
ID datové schránky: 973b3ic
www.obecusti.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Ústí Snubní prsteny Ústí

 

Symbolika obce Ústí

Vlajka obce Ústí

Právo užívat vlajku obci Ústí udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.5.2000.
Číslo rozhodnutí: 60
Popis vlajky: Modrý list se třemi žlutými liliemi (1,2) v žerďové polovině listu nad dvěma bílými vlnitými pruhy vycházejícími ze sedmnácté a devatenácté dvacetiny žerďového a vlajícího okraje. Vlnité pruhy mají čtyři vrcholy a pět prohlubní. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Ústí

Právo užívat znak obci Ústí udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26.5.2000. 
Číslo rozhodnutí: 60
Popis znaku: V modrém štítě nad dvěma stříbrnými zúženými vlnitými břevny tři (1,2) zlaté lilie.

 

Základní údaje obce Ústí

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vsetín
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 570371
IČ: 00851825
DIČ: CZ00851825
Status: obec

Nadmořská výška: 360 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 18’ 16" s.š., 18° 00’ 14" v.d.
Rozloha: 546 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1503

Části obce: Ústí
PSČ a pošta: 755 01 Vsetín

 

Z historie obce Ústí

První zmínky o obci se datují do roku 1503.
„Dědina Ústí u Vsetína má jméno od své polohy, poněvadž se rozkládá podél nejdolejšího toku říčky Senice a nedaleko vtoku jejím do řeky Horní Bečvy. Neširoké údolí říčky Senice jest zde ohraničeno na západě strmým vrchem Strání porostlým smíšeným lesem, na východě sklání se sem obloukovitě vrch Hrb, pokrytý tratěmi rolí...“ Tak začíná první zápis v obecní kronice z roku 1918.

 

O Ústí

Obec Ústí se rozkládá 3 km jihovýchodně od Vsetína při ústí potoka Senice do Vsetínské Bečvy. Terén je značně zvlněný. Osu katastru obce tvoří potok Senice. Území východně od něj náleží Ráztocké vrchovině patřící do celku Javorníků s nejvyšším bodem Babínek (563 m n.m.), území na západ od potoka náleží k Vizovické vrchovině s nejvyšším bodem Svatý (550 m n.m.), ležícím již na hranici katastru. Nejníže položeným místem je ústí potoka Senice do řeky Bečvy (358 m n.m.). Ústí sousedí s městem Vsetín a obcemi Janová, Hovězí a Leskovec.

Katastr obce má výměru 546 ha a jeho místní části tvoří: Dlouhé, Rublov, Srní, Vlčinec a Vrch. Další polní a lesní trati nesou názvy Jachovský, Paseka, Kút, Války, Díl, Vršek, Dolina, Nad hrbem, Humenec, Machulky, Mlýniska, Za hrbem, Hradíštěk, Kotel, Babínek, Záružný, Stráň, Na Lázkách, Na drahách a Šerka.

Jednu pětinu území obce pokrývají lesy. Lesní porosty tvoří zejména v souvislejších celcích smrk ztepilý, méně jsou zastoupeny další dřeviny, jako javor klen, javor mléč, lípa, dub letní, hloh, vrba, habr obecný a buk lesní.

 

Památky a zajímavosti obce Ústí

Zachovalá roubená stavení ve středu obce Ústí
Pomník obětí 2.světové války, Ústí
Socha sv. Jana Nepomuckého na hrázi Bečvy z roku 1775, kulturní památka, Ústí

 

Přírodní zajímavosti na území obce Ústí

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Ústí, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Ústí

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/usti/">Ústí</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/usti/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.